Sobota ul. Poznańska 9

62-090 Rokietnica

Tel. 61 8145 284

REG..040067875   NIP 777-14-20-301

Sanktuarium Maryjne

II NIEDZIELA ZWYKŁA

19.01.2020r.Porządek nabożeństw


Więcej 02

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

I cud Jezusa w Kani Galilejskiej

Chrześcijanin wezwany, by świadczyć o Chrystusie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.


Wprowadzenie do liturgii


Przez wiarę jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie, by inni uwierzyli, a zbawienie jakie dał nam Bóg dotarło na cały świat. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym stajemy przed ołtarzem, aby moc tej ofiary uczyniła nas apostołami Chrystusa — Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.


Przynosimy tutaj przed ołtarz nasze życie często obarczone winą. Przeprośmy za grzechy, bo przybywa Chrystus, który je gładzi i czyni nas uczestnikami tajemnicy zbawienia świata.


Wprowadzenie do liturgii słowa


Jan Chrzciciel dał świadectwo o Chrystusie, wskazując na Niego jako na Zbawiciela wszystkich ludzi i prawdziwego Syna Bożego. Chrystus jest więc zapowiedzianym przez Izajasza proroka Sługą Boga, który przy¬niesie zbawienie całemu światu. Każdy chrześcijanin jest powołany jak Jan Chrzciciel do dawania świadectwa o Chrystusie i wezwany, by nieść zbawienie Chrystusa do ludzi. Misję tę dobrze wypełnił św. Paweł — Apostoł Narodów, który poucza nas dzisiaj, że jesteśmy wezwani do świętości i apostolstwa.


Modlitwa wiernych


Dajemy o Chrystusie świadectwo przez wiarę, miłość i życie; módlmy się więc do Boga z wiarą i miłością błagając Go, by przemienił życie tych, którzy zostali wezwani do głoszenia Chrystusa.


Za papieża i wszystkich powołanych dzisiaj na apostołów Jezusa Chrystusa, aby jak Jan Chrzciciel byli sługami prawdy.

Za wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych, aby umocnieni Duchem Świętym swą pracą uświęcali świat i byli na ziemi znakiem Chrystusa Zbawiciela.

Za grzeszników, aby przez przemianę życia ukazali wobec ludzi moc Chrystusa, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.

Za podzielonych chrześcijan, aby przez zjednoczenie w prawdziwym Kościele i świętość życia mogli ukazać ludziom naszych czasów ogrom łaski od Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Za zmarłych, aby dzięki swej wierze na ziemi i naszej modlitwie mogli w wieczności głosić chwałę Boga, w którego imię zostali ochrzczeni.

Za nas tu obecnych, za wszystkich ochrzczonych w naszej parafii, aby swym życiem i świadectwem wiary nieśli ludziom dobro: grzesznym wypraszali przebaczenie, a niewierzącym ukazywali Światłość świata - Chrystusa Zbawiciela.

Wysłuchaj nas, Boże, i udziel wszystkim Ducha Świętego, niech życie nasze będzie światłością dla świata, by wszyscy mogli poznać Chrystusa - Syna Twojego, który żyje i króluje na wieki wiekówPrzed prefacją


Chrystus przyszedł i przychodzi, by gładzić grzechy świata i chrzcić Duchem Świętym nas potrzebujących Bożego miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za Jego dary i zbawienie, które teraz przynosi nam Chrystus — prawdziwy Syn Boży.


Przed rozesłaniem


Aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi i aby ludzie dzisiaj wiedzieli, kim jest Jezus z Nazaretu, potrzebne jest nasze świadectwo. Bóg nam błogosławi, abyśmy byli święci jak Jan Chrzciciel i ukazywali swym życiem Jezusa Chrystusa, który przez nas dalej zbawia, kocha i przebacza.