Hymn

Najmiłosierniejsza Pani Soboty Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.Tobie oddaję radości codzienne, i moje serce w ufności niezmienne.

Nic i nikt nie jest już w stanie powstrzymać miłości Chrystusa do Nas. Jezus Chrystus powstały z umarłych, żyjący na wieki Pan życia i śmierci, rozświetlił ciemności i mroki  Waszego życia. Oto Światło rozbłysło nic już nie zdoła go zagasić. Jego ciepło, czy tego chcemy czy nie, topi lód naszych serc i umysłów

Sanktuarium Maryjne

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

17.06.2018r.


Parafie w naszej gminie

Porządek nabożeństw

Więcej 01

w PDF-ie

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

Kupiłem kiedyś ziarno gorczycy w sklepie spożywczym i wziąłem je w dłoń, aby lepiej zrozumieć przesłanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Jest to jedno z najmniejszych ziaren. Trzeba je trzymać delikatnie, bo łatwo można je zniszczyć. Trzymane między palcem wskazującym a kciukiem jest niewidoczne. Palce całkowicie je przykrywają. Tylko czuje się, że jest. Ale kiedy z ziarna wykiełkuje roślina i wyrośnie, staje się wielkim drzewem, jak to opisuje Biblia. Takim drzewem, które jeszcze innym daje schronienie.

Biblijne mity I legendy

Odpis podatku dochodowego „na cele kultu religijnego”.

informacje

Zobacz

Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła i ofiarowane kwiaty.

Proszę by o estetykę i czystość naszej świątyni, oraz jej terenu w tym  tygodniu zadbali mieszkańcy Pawłowic z ul. Szkolnej Pp:  

Kocurek, Baum, Jankowiak, Maciejewscy, Terlikowska,

Klimaszewski, Kozieł, Kucharzewscy, Okoń – z kwiatami.


Ogłoszenia

na bieżący

tydzień
Bernard Voyak  wszelkie prawa zabronione

Zapowiedzi

Cmentarz

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są dozachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

Intencje

Regulamin Cmentarza

parafialnego

 Porządek Nabożeństw  Parafii  pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Sobocie

  Msze św.

Sobota przez cały rok  godz. - 19,00

Niedziela godz. - 7,30  -  9,00  - 11,00

W ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku mc. XI - III godz. - 18,00

W święta zniesione  godz. - 10,00 - 18,00 - 20,00


Nowenna w środę w łączności z wieczorną Mszą św.godz. - 18,00


Wielki Post Gorzkie żale niedziela godz. 16,00

Droga Krzyżowa - piątek pół godziny przed wieczorną mszą św. z udziałem dzieci  godz. 20,00 dla dorosłych i młodzieży


Odpust Parafialny ku czci Narodzenia NMP.II Niedziela września, suma odpustowa godz. - 12,00


Różaniec - październik:

Piątek godz. 17,00 z udziałem dzieci od poniedziałku do soboty godz. 18,30

Pierwsza sobota miesiąca - pół godz. przed wieczorną Mszą Św. Środa pół godz. przed nowenną

Godzinki - niedziela - godz. 07,10


Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca pół godz. przed wieczorną Mszą Św.


Okazja do spowiedzi  - 15 minut przed każdą Mszą Św

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

2. Do kompetencji zarządzającego

cmentarzem parafialnym należy: ustalanie

miejsca pochówku - pobieranie opłat na rzecz

parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat

przewidzianych regulaminem - wykonywanie

innych zadań zgodnie z ustawą o cmentarzach

3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się

przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

4. Zarządca cmentarza w myśl

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku, prowadzi

księgę pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.

5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może

ulec likwidacji.

6. Termin dalszego  istnienia grobu może

zostać przedłużony w biurze parafialnym

przez oświadczenie osoby opiekującej się

danym grobem I  uiszczenia stosownej opłaty,

co najmniej pół roku przed  upływem 20 lat.

7. Przy zgłoszeniu pochówku rodzina zmarłego

obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór

firmy pogrzebowej.

8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić

proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka

przedstawić jego projekt.

9. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego

może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu

przez Ks. Proboszcza.

10. Na wszystkie prace prowadzone na cmentarzu

należy uzyskać zgodęZarządcy cmentarza.

W szczególności dotyczy to: pogrzebu,

postawienia nagrobka, remontunagrobka,

stawiania trwałych elementów zdobniczych

przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia

ich do innego grobu.

11. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez

Zarządcę cmentarza.

12. Nie zezwala się bez zgody Zarządcy

cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na

teren cmentarza.

13. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do

tego wyznaczonych.

14. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów

znajdujących się na terenie cmentarza.

15. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie

OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków

lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży

N.NMP | Parafia Rzymskokatolicka

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest oficjalnie przez Kościół 8 września.

ELMEDIA 03.06..18


Zięba Paulina st. wol. parafia Sobota


Ratajczyk Dariusz st. wol. parafia Poznań

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

17.06.2018r.

1. W środę zapraszam na nowennę.


2. Do nabycia jest książka „DZIEJE KOŚCIOŁA W SOBOCIE”.

   

   Bardzo dziękuję za wpływające ofiary na konto parafialne czy tez                       

   w kopertach na kolejny etap prac remontowych naszego kościoła.

   

3. Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła i ofiarowane kwiaty.

   Proszę by o estetykę i czystość naszej świątyni, oraz jej terenu w t     tym tygodniu zadbali mieszkańcy Pawłowic z ul. Szkolnej Pp:  

   Kocurek, Baum, Jankowiak, Maciejewscy, Terlikowska,

    Klimaszewski, Kozieł, Kucharzewscy, Okoń – z kwiatami.Z A P O W I E D Z I

Zięba Paulina st. wol. parafia Sobota

Ratajczyk Dariusz st. wol. parafia Poznań                              


INTENCJE MSZALNE

18.06.18r. – 24.06.2018r.


PONIEDZIAŁEK

18.06.2018r.


WTOREK

19.06.2018r.


ŚRODA

20.06.2018r.

Godz.19.00

+ Paulina Klimczewska

+ Roman, Józef Loba od Mirosławy Marka Kozieł                           

   z Mamą i Barbary i Romana Hędrzaków

+ Stefania Orzechowska od Rodz. Bajerów                               

   z Golęczewa

+ Celina Banasiuk od Rodz. Lisiaków, Zaworskich,

    Żuberków

+ Ryszard Sroka od siostrzeńca Radosława z Rodz.

+ Marta, Jan Prałat

+ Helena, Tadeusz Hofman

+ Franciszka Ławniczak

+ Jan Stróżyński od Bożeny Nojman z Synem                                                

+ Zbigniew Kolański od Roberta, Łukasza              

   Żuberek z Rodzinami

+ Genowefa Malesa, Krystyna Eichler

+ Zofia, Piotr Kowalscy

   Z ok. 40 rocz. ur. Krzysztofa z podz.

    za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie,  bł. Boże,

    dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.

+ Zm. z Rodz.

  

CZWARTEK

21.06.2018r.

       

PIĄTEK

22.06.2018r.

 

SOBOTA

23.06.2018r.

Godz.19.0   

+ Romuald z ok. dnia ojca                                              

   Waldek z ok. dnia dziecka Rożdzyńscy

+ Zbigniew Tórz z ok dnia ojca od Dzieci


NIEDZIELA

24.06.2018r.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.30

+ Anna, Wojciech, Jan Sieg,                                                      

  Leokadia, Józef, Rozalia, Aleksander Białczyk

09.00

   W pewnej int.

11.00  

+ Janina, Teodor Piechowiak

   Z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę

    PS MPM dla całej Rodz.

+ Lesław Barnaś, Jerzy Bukowski