Sanktuarium w Sobocie

 Hymn

Najmiłosierniejsza Pani Soboty Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.Tobie oddaję radości codzienne, i moje serce w ufności niezmienne.

Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty

Proszę by o estetykę i czystość naszej świątyni, oraz jej terenu w tym tygodniu zadbali mieszkańcy Pawłowic z ul. Szkolnej Pp:

Wiśniewscy, Łeszyk, Małkowscy, Janas,

Ogłoszenia

na bieżący

tydzień
Bernard Voyak  wszelkie prawa zabronione

Zapowiedzi


Zięba Paulina st. wol. parafia Sobota


Ratajczyk Dariusz st. wol. parafia Poznań