Zapowiedzi 06.09.2020 r.

Seweryn Sroka st. wol. parafia Sobota

Patrycja Heppel st. wol. parafia w Luboniu