Zapowiedzi 13.09.2020 r.

Migacz Daniel st. wol. parafia Sobota

Nowak Anna st. wol. parafia w Poznaniu