Zapowiedzi 17.10.2021 r.

Janik Sandra st. wol. parafia Sobota
Andryszewski Krzysztof st. wol. parafia Sobota