Zapowiedzi 18.07.2021 r.

Godłoza Dominika st. wol. parafia Sobota
Lisiewicz Mateusz st. wol. parafia Sobota