Zapowiedzi 20.09.2020 r.

Migacz Daniel st. wol. parafia Sobota
Nowak Anna st. wol. parafia w Poznaniu