Zapowiedzi 30.08.2020r

Seweryn Sroka st. wol. parafia Sobota

Patrycja Heppel st. wol. parafia w Luboniu