Sobota ul. Poznańska 9

62-090 Rokietnica

Tel. 61 8145 284

REG..040067875   NIP 777-14-20-301

Sanktuarium Maryjne

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

21.07.2019r.


Porządek nabożeństw


Więcej 02

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

Biblijne mity I legendy

 Hymn
Najmiłosierniejsza Pani Soboty
Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.

Tobie oddaję radości codzienne,
i moje serce w ufności niezmienne.

Wstęp do liturgii


Eucharystia jest to szczyt miłości Boga do człowieka. Miłość Boga  nie zna miary. Stwórca obdarza nas miłością i oczekuje, że również i my odpowiemy miłością na Jego miłość. Niedziela jest dniem, w którym w sposób szczególny  przybliżamy się do miłości Boga. Uczestnictwo we Mszy oraz przyjęcie Komunii Świętej, to wyraz naszej miłości względem Boga. Czynimy to w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i świata całego, który bardzo często troszczy się o to co przemija, a nie o to co trwa wiecznie.


U progu tej Eucharystii przeprośmy Stwórcę za wszelki nasz grzech, który oddala nas od Niego.  


Wstęp do liturgii słowa


Tylko przyjęcie Jezusa, który jest najwyższym dobrem i miłością może zagwarantować człowiekowi szczęście.  Wybór Jezusa, to wybór szczęścia, które nie przemija tutaj na ziemi, ale  trwa wiecznie.


Przyjmijmy Jezusa do naszego życia tak, jak to zrobił Abraham w pierwszym czytaniu, i Marta i Maria w dzisiejszej Ewangelii. Tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, bo wybraliśmy to co jest najcenniejsze – Jezusa, który jest miłością.


Modlitwa wiernych


Jezus Chrystus jest wśród nas obecny i nieustannie wstawia się u Ojca w naszych potrzebach, zanieśmy więc do Niego nasze pokorne modlitwy:


Prośmy za Kościół święty, aby dzięki Bożej miłości gromadził ludzi w jedną Owczarnię i prowadził do Domu Ojca. Ciebie prosimy.


Prośmy za kapłanów codziennie sprawujących czynności zbawcze, aby to co czynią przyczyniło się również do ich zbawienia. Ciebie prosimy.


Prośmy za młodzież, aby przeżycie Światowych Dni w Krakowie odnowiło w niej radość wiary. Ciebie prosimy.


Prośmy za cierpiących z powodu osamotnienia i odrzucenia, aby odnaleźli swoje miejsce w Sercu Jezusa. Ciebie prosimy.


Prośmy za wszystkich przebywających na urlopach i wypoczynku, aby nie zapominali o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Ciebie prosimy.


Prośmy za nas samych, abyśmy potrafili przyjąć miłość Boga i mogli zarażać nią tych, których spotkamy. Ciebie prosimy.

Dobry Panie, hojny dla wszystkich, którzy Cię wzywają, bądź uwielbiony za Twoją świętą obecność i nieskończoną miłość przez wszystkie wieki wieków. Amen.