Sobota ul. Poznańska 9

62-090 Rokietnica

Tel. 61 8145 284

REG..040067875   NIP 777-14-20-301

Sanktuarium Maryjne

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

18.08.2019r.Porządek nabożeństw


Więcej 02

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

Wstęp do liturgii


Święty Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, kiedyś do swoich wiernych powiedział: „skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli”.


Podstawowym zadaniem chrześcijanina jest modlitwa i miłość. Modlitwa, czyli rozmowa z bezinteresowną Miłością, Miłością która nie wahała się oddać życia za wszystkich ludzi. Modlitwa rozszerza nasze ciasne serca i czyni je zdolnymi do miłowania Boga i bliźniego.


Podczas tej Eucharystii, prośmy dobrego Boga, aby nauczył nas kochać, tą miłością, jaką ukochał nas. Pokłońmy się dziś Eucharystycznemu Jezusowi, a otrzymamy wszystko, czego pragniemy, jeśli poprosimy z żywą wiarą i z czystym sercem.


Pozwólmy na początku tej Mszy Świętej, wejść Jezusowi do naszego serca, aby On mógł je oczyścić od nieuporządkowanych skłonności i przywiązań, które oddzielają nas od Jego Miłości.


Wstęp do liturgii słowa


Jezus Chrystus pragnie nas teraz karmić Bożym Słowem, które ma taką samą moc jak Jego Pokarm Ciało i Krew.


W Księdze Przysłów usłyszymy wezwanie: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”.

Tylko słowo Boga, jest prawdziwą Mądrością, nie mądrością, jaką daje nam dziś ten świat… ale jest Mądrością, która daje życie i pozwala zrozumieć wolę Pana, o czym powie nam Apostoł Paweł w drugim czytaniu.


W Ewangelii po raz kolejny usłyszymy Jezusową zachętę, abyśmy nieustannie trwali przy Nim, trwali przy Jego Miłości, karmiąc się tym pokarmem, który ma moc zbawczą: „Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”.


Niech to Słowo przemienia nasze serca, abyśmy jeszcze bardziej otworzyli się na Bożą Mądrość i Jego wolę.


Modlitwa wiernych


Przez Jezusa Chrystusa, który nieustannie karmi nas Swoim Ciałem i Krwią, przedstawmy Bogu ufne prośby.


Prośmy za Kościół święty, aby stawał się coraz czytelniejszym znakiem obecności Królestwa niebieskiego na ziemi, we współczesnym pogubionym świecie. Ciebie prosimy.


Prośmy o potrzebne łaski dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby mogli głosić bez przeszkód dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie wszędzie tam, gdzie ona jest lekceważona i pogardzana. Ciebie prosimy.


Prośmy, by Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie ukazało światu piękno rodziny zbudowanej na fundamencie ewangelii. Ciebie prosimy.


Prośmy za ludzi smutnych i wzgardzonych przez społeczeństwo, aby Jezus był ich siłą i zadatkiem chwały wiecznej w Królestwie niebieskim. Ciebie prosimy.


Prośmy za zmarłych, których polecamy w czasie tej Mszy świętej…, by obmyci krwią Chrystusa Pana z weselem mogli wejść w bramy nieba. Ciebie prosimy.


Prośmy za nas samych, otaczających ołtarz Jezusa Chrystusa, abyśmy zawsze i wszędzie kierowali się zaufaniem do Bożej opatrzności. Ciebie prosimy.


Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby wszyscy ludzie całym sercem godnie przyjmowali Ciało i Krew Twojego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Przed prefacją


Niech nasza pieśń będzie dziękczynieniem Bogu za wszelkie dary i łaski, którymi nas obdarza w codziennym życiu, a przede wszystkim za Jezusa Chrystusa, który karmi nas pokarmem na życie wieczne.


Przed rozesłaniem


Umocnieni Bożą Mądrością i pokrzepieni Ciałem i Krwią Zbawiciela wróćmy do naszej codzienności i głośmy Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię w naszych domach, rodzinach, w sąsiedztwie i w miejscach pracy. Niech w tej misji umacnia nas błogosławieństwo Trójjedynego Boga

«O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!»