Sobota ul. Poznańska 9

62-090 Rokietnica

Tel. 61 8145 284

REG..040067875   NIP 777-14-20-301

Sanktuarium Maryjne

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

08.09.2019r.Porządek nabożeństw


Więcej 02

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

Marnotrawny syn XXI wieku. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych


Wstęp do liturgii


W codzienności naszego życia my sami poprzez słowo, rozpowszechniane plotki, obmowy czy nawet oszczerstwa, poprzez powielanie niesprawdzonych informacji, niejednokrotnie przyczyniamy się do tworzenia różnych stereotypów o drugich.


Jednak mimo wszystkiego, każdy z nas w życiu osobistym doświadcza słabości i grzechu, dlatego przychodzimy tutaj na tę Mszę Świętą, aby na początku tej Ofiary przeprosić Pana Boga za wszelkie zło i grzech, który oddala nas od Jego łaski. Stańmy w prawdzie przed Bogiem tak jak marnotrawny syn i prośmy Stwórcę o miłosierdzie.Wstęp do liturgii słowa


Odpowiedzią Boga na grzech jest miłosierdzie. Ewangelia o miłosiernym ojcu przekonuje nas, że Bóg nie jest zainteresowany ani upokorzeniem, ani zniszczeniem człowieka pogrążonego w błotnym grzęzawisku grzechowym.  Bóg jest zainteresowany przede wszystkim uratowaniem człowiek pogrążonego w grzechu. Miłosierdzie Boże, tak bardzo widoczne w dzisiejszej liturgii słowa, jest kolejną szansą dla człowieka powrotu do domu ojca.


Wsłuchajmy się w słowo Boże, które po raz kolejny mówi nam o przebaczeniu i miłosierdziu Ojca wobec każdego z nas. To miłosierdzie realizuje się tu i teraz.


Modlitwa wiernych


Do Boga, który przez Jezusa Chrystusa okazuje światu swoje miłosierdzie, zanieśmy wspólne błagania.


1.     Módlmy się za Kościół święty, aby dla świata był znakiem nadziei i ocalenia. Ciebie prosimy.


2.     Módlmy się za niewierzących, aby poznali prawdziwego miłosiernego Boga, który daje zbawienie i Zycie         wieczne. Ciebie prosimy.


3.     Módlmy się za lękających się sakramentu pokuty i pojednania, aby zdołali w nim dostrzec znak         przebaczenia i Bożej miłości. Ciebie prosimy.


4.     Módlmy się za ludzi starszych, aby pod wieczór życia Chrystus pozostał z nimi i umocnił w nich nadzieję         życia wiecznego. Ciebie prosimy.


5.     Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili przyjąć Boże przebaczenie, którym Bóg nas obdarza         każdego dnia. Ciebie prosimy.


Boże, Ojcze miłosierdzia, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby wszyscy ludzie całym sercem nawrócili się do Ciebie i wiernie spełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Przed prefacją


Niech ta Ofiara Eucharystyczna wyjedna łaskę zbawienia nie tylko nam, ale również tym, którzy są z daleko od Pana. Dlatego w  tym duchu wyśpiewajmy Bogu miłosiernemu uwielbienie.


Przed rozesłaniem


Każdy z nas musi okazać się miłosiernym ojcem wobec drugiego bliźniego, którego spotka na drodze życia. Dlatego niech Boże błogosławieństwo, które teraz przyjmiemy wspiera nas na drogach naszej codzienności, abyśmy nie tylko potrafili przyjmować Boże przebaczenie we współczesnym świecie, ale abyśmy potrafili dzielić się nim z innymi


Czy naprawdę chcecie być Jezusa uczniami