Sobota ul. Poznańska 9

62-090 Rokietnica

Tel. 61 8145 284

REG..040067875   NIP 777-14-20-301

Sanktuarium Maryjne

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

19.05.2019r.Porządek nabożeństw


Więcej 02

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

Biblijne mity I legendy

Łaska Boża pomaga nam uwierzyć i pomaga nam głębiej wnikać w tajemnicę naszej wiary. Spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa nadaje naszemu życiu nowy sens. Czytając tekst dzisiejszej Ewangelii, odkrywamy, że głównym celem Ducha Świętego nie jest przekazywanie informacji. To prawda, że jest On Nauczycielem i Doradcą, który może nas doprowadzić do poznania całej prawdy. Duch Święty nie ogranicza się do przekazywania nam wiedzy. On również jest pełnią miłości, którą ukochał nas Jezus, umierając za nas na krzyżu - miłości tak wielkiej, że złamała na zawsze panowanie grzechu i śmierci. A będąc jednocześnie Ogniem, który oczyszcza, i Gołębicą, która niesie nam pokój, Duch Święty porusza nie tylko nasz umysł, ale też i serce
 Hymn
Najmiłosierniejsza Pani Soboty
Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.

Tobie oddaję radości codzienne,
i moje serce w ufności niezmienne.

Chrystus zmartwychwstały obdarza swoją miłością, uzdalnia do niej nasze serca i strzeże w nas tego daru, po którym świat może Go rozpoznać. Prawdziwa miłość nie jest możliwa bez Chrystusa, dlatego każdej niedzieli do Niego przychodzimy, Jego uwielbiamy i Jego prosimy, by nas obdarzył swymi łaskami.


Przeprośmy Boga za nasze winy, by Bóg umocnił nas w miłości i przebaczył grzechy.


Wprowadzenie do liturgii  słowa


Kościół rozwija się i rośnie przez wiarę, słuchanie słowa Bożego i miłość. Świat może rozpoznać Chrystusa tylko przez świadectwo Jego wyznawców. Dlatego słuchajmy słowa Bożego, byśmy wzrastali w wierze i miłości, byśmy doszli do świętego Jeruzalem zbawionych.


Przed prefacją


Wysławiajmy Boga za dar miłości, jaki został nam udzielony w zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzięujmy z tę miłość, którą objawia nam przez Eucharystię.


Przed rozesłaniem


Po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa, jeżeli będziemy się wzajemnie miłowali. Idźmy więc umocnieni Bożą pomocą i Jego błogosławieństwem, by nieść światu miłość - dar zmartwychwstałego Pana.