Hymn

Najmiłosierniejsza Pani Soboty Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.Tobie oddaję radości codzienne, i moje serce w ufności niezmienne.

Nic i nikt nie jest już w stanie powstrzymać miłości Chrystusa do Nas. Jezus Chrystus powstały z umarłych, żyjący na wieki Pan życia i śmierci, rozświetlił ciemności i mroki  Waszego życia. Oto Światło rozbłysło nic już nie zdoła go zagasić. Jego ciepło, czy tego chcemy czy nie, topi lód naszych serc i umysłów

Sanktuarium Maryjne

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

08 lipca 2018


Parafie w naszej gminie

Porządek nabożeństw

Więcej 01

w PDF-ie

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

Jezus Chrystus, jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem jest zawsze przy nas, gdy spadamy w dół. Jest przy nas i stara się złapać nas za rękę, aby pociągnąć ku górze. Wybór jednak już tutaj zależy tylko od nas samych. Wolność! Panie Jezu, kieruj moimi drogami tak, abym zawsze potrafił wybrać tą lepszą cząstką … abym zawsze potrafił wybrać Ciebie

Biblijne mity I legendy

Odpis podatku dochodowego „na cele kultu religijnego”.

informacje

Zobacz

Bardzo dziękuje za posprzątanie kościoła za ofiarę na kwiaty.

Bardzo proszę, by w tym tygodniu o estetykę naszej świątyni i jej

porządek wokół niej zadbali mieszkańcy Bytkowa

z ul. Jagodowej Pp:

Dudziewicz, Skitek, Schmidt, Krachel, Nowiccy,Jagła, Matysiak

– z kwiatami.

Ogłoszenia

na bieżący

tydzień
Bernard Voyak  wszelkie prawa zabronione

Zapowiedzi

Cmentarz

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są dozachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

Intencje

Regulamin Cmentarza

parafialnego

 Porządek Nabożeństw  Parafii  pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Sobocie

  Msze św.

Sobota przez cały rok  godz. - 19,00

Niedziela godz. - 7,30  -  9,00  - 11,00

W ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku mc. XI - III godz. - 18,00

W święta zniesione  godz. - 10,00 - 18,00 - 20,00


Nowenna w środę w łączności z wieczorną Mszą św.godz. - 18,00


Wielki Post Gorzkie żale niedziela godz. 16,00

Droga Krzyżowa - piątek pół godziny przed wieczorną mszą św. z udziałem dzieci  godz. 20,00 dla dorosłych i młodzieży


Odpust Parafialny ku czci Narodzenia NMP.II Niedziela września, suma odpustowa godz. - 12,00


Różaniec - październik:

Piątek godz. 17,00 z udziałem dzieci od poniedziałku do soboty godz. 18,30

Pierwsza sobota miesiąca - pół godz. przed wieczorną Mszą Św. Środa pół godz. przed nowenną

Godzinki - niedziela - godz. 07,10


Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca pół godz. przed wieczorną Mszą Św.


Okazja do spowiedzi  - 15 minut przed każdą Mszą Św

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

2. Do kompetencji zarządzającego

cmentarzem parafialnym należy: ustalanie

miejsca pochówku - pobieranie opłat na rzecz

parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat

przewidzianych regulaminem - wykonywanie

innych zadań zgodnie z ustawą o cmentarzach

3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się

przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

4. Zarządca cmentarza w myśl

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku, prowadzi

księgę pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.

5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może

ulec likwidacji.

6. Termin dalszego  istnienia grobu może

zostać przedłużony w biurze parafialnym

przez oświadczenie osoby opiekującej się

danym grobem I  uiszczenia stosownej opłaty,

co najmniej pół roku przed  upływem 20 lat.

7. Przy zgłoszeniu pochówku rodzina zmarłego

obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór

firmy pogrzebowej.

8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić

proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka

przedstawić jego projekt.

9. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego

może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu

przez Ks. Proboszcza.

10. Na wszystkie prace prowadzone na cmentarzu

należy uzyskać zgodęZarządcy cmentarza.

W szczególności dotyczy to: pogrzebu,

postawienia nagrobka, remontunagrobka,

stawiania trwałych elementów zdobniczych

przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia

ich do innego grobu.

11. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez

Zarządcę cmentarza.

12. Nie zezwala się bez zgody Zarządcy

cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na

teren cmentarza.

13. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do

tego wyznaczonych.

14. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów

znajdujących się na terenie cmentarza.

15. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie

OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków

lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży

N.NMP | Parafia Rzymskokatolicka

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest oficjalnie przez Kościół 8 września.

ELMEDIA 24.06..18


Zięba Paulina st. wol. parafia Sobota


Ratajczyk Dariusz st. wol. parafia Poznań

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

08.07 2018

1. W środę zapraszam na nowennę.
2. Do nabycia jest książka „DZIEJE KOŚCIOŁA W SOBOCIE”.

Bardzo dziękuję za wpływające ofiary na konto parafialne czy też
w kopertach na kolejny etap prac remontowych naszego kościoła.
Dzisiaj druga niedziela miesiąca, ofiary zbierane w kościele
przeznaczone są na dalszy etap prac renowacyjnych naszej świątyni.
Bardzo serdecznie dziękuję za systematyczną pomoc w utrzymaniu
zieleni wokół kościoła.

3. Bardzo dziękuje za posprzątanie kościoła za ofiarę na kwiaty.
Bardzo proszę, by w tym tygodniu o estetykę naszej świątyni i jej
porządek wokół niej zadbali mieszkańcy Bytkowa
z ul. Jagodowej Pp:
Dudziewicz, Skitek, Schmidt, Krachel, Nowiccy,
Jagła, Matysiak – z kwiatami.

INTENCJE MSZALNE
09.07.18r. – 15.07.2018r.

PONIEDZIAŁEK
09.07.2018r.

WTOREK
10.07.2018r.

ŚRODA
11.07.2018r.
Godz.19.00
+ Paulina Klimczewska + Władysława Klimaszewska, Aniela, Michał Trakielewicz, Janusz Kozieł
+ Stefania Orzechowska od Rodz. Czachorów z Polnej
+ Celina Banasiuk od Rodz. Weymannów
+ Ryszard Sroka od Ewy i Marka Franczaków  z Rodz.
+ Roman Loba od Hanny Kozieł
+ Helena w 39 rocz. śm. Franciszek Kapitańczyk Antoni w 40 rocz. śm. Klara Piotrowicz +    Janina Piechowiak
+ Zofia, Franciszek Lamch i zm. z Rodz.
+ Maria Jakobsze od Rodz. Maćkowiaków  i Sawińskich
+ Dorota Spachaczyk w 1 rocz. śm. od Męża i Dzieci
+ Stanisław Fabiś od brata Stefana z żoną

CZWARTEK
12.07.2018r.

PIĄTEK
13.07.2018r.

SOBOTA
14.07.2018r.
Godz.19.00 W intencji Rodz. z podz. z otrzymane łaski, z pr.                   o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę               PS MPM oraz w pewnej int.NIEDZIELA
15.07.2018r.

XV NIEDZILA ZWYKŁA
07.30 + Zygmunt w 5 rocz. śm. Mikołaj Orłowscy                               i zm. z Rodz.
Z okazji ur. i imienin Henryka, o bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB PS MPM dla Niego i Jego Najbliższych
09.00 W 5 rocz. śm. Janusza Kozieł i zm. z Rodz.
11.00 + Tadeusz Nadolny w 18 rocz. śm.   

INTENCJE MSZALNE
09.07.18r. – 16.07.2018r.