Sobota ul. Poznańska 9

62-090 Rokietnica

Tel. 61 8145 284

REG..040067875   NIP 777-14-20-301

Sanktuarium Maryjne

VI NIEDZIELA WIELKIEGO

POSTU

05.04.2020r.Porządek nabożeństw


Więcej 02

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

„Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie”


Dzisiejszym dniem rozpoczynamy ostatni tydzień Wielkiego Postu, zwany również Wielkim lub Świętym Tygodniem. Dzisiejsze dwie Ewangelie odczytywane w czasie liturgii ukazują nam dwie, krańcowo różne sytuacje z życia Jezusa: Tryumfu Niedzieli Palmowej oraz męki, śmierci i zagłady Wielkiego Piątku. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed Jego bolesną męką i śmiercią, to ukazanie nam woli zbawienia całego świata


Jezus wjeżdżający do Jerozolimy, to prawdziwy Król, chociaż nie ma żadnych oznak władzy ziemskiego króla. Jednak – mimo ich braku – tłumy zgromadzone w tym mieście na świętowanie paschy widzą w Nim Króla i wołają: „Błogosławiony, ten który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione Królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi” (Mk 11, 9). Jednak radość i entuzjazm Niedzieli Palmowej za kilka zaledwie dni zmienią się w dramat i tragedię tych samych, którzy w Wielki Piątek na placu przed pałacem Piłata wołali: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj go” (Mk 15, 14).


Dla Jezusa nie był to ani dramat, ani tragedia, gdyż On szedł wypełnić wolę Ojca – zbawić świat. W ten sposób spełniały się wszystkie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu.


Wydarzenia te świadczą jednak o tym, jak zmiennym i niestałym potrafi być tłum – a w nim każdy poszczególny człowiek.


Warto dzisiaj zastanowić się nad samym sobą! Ileż to razy wewłasnym postępowaniu odtwarzałem to, co dokonywali ludzie z Jerozolimy w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek?


Dzisiaj potrzeba nam uznać Jezusa za Króla naszego życia! Ale uznać Go za króla i Pana swojego życia, znaczy być gotowym razem z Nim na poniżenie, wzgardę, a nawet na odrzucenie!


Uznać Jezusa za Króla, to znaczy widzieć cel i sens własnego życia w krzyżu i cierpieniu!


Ze smutkiem przypominam, że według wskazań Konferencji Episkopatu Polski (oraz Naszego Ordynariusza) tegoroczne ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE jaśniejące jako szczyt całego roku liturgicznego odbędzie się w parafiach bez udziału ludu,


Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Niedziela Palmowa