Hymn

Najmiłosierniejsza Pani Soboty Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.Tobie oddaję radości codzienne, i moje serce w ufności niezmienne.

Nic i nikt nie jest już w stanie powstrzymać miłości Chrystusa do Nas. Jezus Chrystus powstały z umarłych, żyjący na wieki Pan życia i śmierci, rozświetlił ciemności i mroki  Waszego życia. Oto Światło rozbłysło nic już nie zdoła go zagasić. Jego ciepło, czy tego chcemy czy nie, topi lód naszych serc i umysłów

Sanktuarium Maryjne

Niedziela Biblijna


Parafie w naszej gminie

Porządek nabożeństw

Więcej 01

w PDF-ie

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…Słowa Pisma Świętego to dar Boga dla nas na każdy dzień. Szanujmy ten dar, otwierając nasze serca i umysły na jego odbiór. Lectio divina pomoże nam odkryć głębię i sens skierowanych do nas słów Boga.

Biblijne mity I legendy

Odpis podatku dochodowego „na cele kultu religijnego”.

informacje

Zobacz

Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła i terenu wokół niego i ofiarowane kwiaty Proszę by o estetykę i czystość naszej świątyni oraz jej terenu w tym tygodniu zadbali mieszkańcy Pawłowic z ul. Pawłowickiej Pp:           

Błażejewscy, Woźniak, Górka, Stelmaszyk, Małkowscy,

Rączkiewicz, Cierpikowscy, Baum – z kwiatami.

Ogłoszenia

na bieżący

tydzień
Bernard Voyak  wszelkie prawa zabronione

Zapowiedzi

Cmentarz

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są dozachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

Intencje

Regulamin Cmentarza

parafialnego

 Porządek Nabożeństw  Parafii  pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Sobocie

  Msze św.

Sobota przez cały rok  godz. - 19,00

Niedziela godz. - 7,30  -  9,00  - 11,00

W ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku mc. XI - III godz. - 18,00

W święta zniesione  godz. - 10,00 - 18,00 - 20,00


Nowenna w środę w łączności z wieczorną Mszą św.godz. - 18,00


Wielki Post Gorzkie żale niedziela godz. 16,00

Droga Krzyżowa - piątek pół godziny przed wieczorną mszą św. z udziałem dzieci  godz. 20,00 dla dorosłych i młodzieży


Odpust Parafialny ku czci Narodzenia NMP.II Niedziela września, suma odpustowa godz. - 12,00


Różaniec - październik:

Piątek godz. 17,00 z udziałem dzieci od poniedziałku do soboty godz. 18,30

Pierwsza sobota miesiąca - pół godz. przed wieczorną Mszą Św. Środa pół godz. przed nowenną

Godzinki - niedziela - godz. 07,10


Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca pół godz. przed wieczorną Mszą Św.


Okazja do spowiedzi  - 15 minut przed każdą Mszą Św

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

2. Do kompetencji zarządzającego

cmentarzem parafialnym należy: ustalanie

miejsca pochówku - pobieranie opłat na rzecz

parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat

przewidzianych regulaminem - wykonywanie

innych zadań zgodnie z ustawą o cmentarzach

3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się

przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

4. Zarządca cmentarza w myśl

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku, prowadzi

księgę pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.

5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może

ulec likwidacji.

6. Termin dalszego  istnienia grobu może

zostać przedłużony w biurze parafialnym

przez oświadczenie osoby opiekującej się

danym grobem I  uiszczenia stosownej opłaty,

co najmniej pół roku przed  upływem 20 lat.

7. Przy zgłoszeniu pochówku rodzina zmarłego

obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór

firmy pogrzebowej.

8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić

proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka

przedstawić jego projekt.

9. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego

może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu

przez Ks. Proboszcza.

10. Na wszystkie prace prowadzone na cmentarzu

należy uzyskać zgodęZarządcy cmentarza.

W szczególności dotyczy to: pogrzebu,

postawienia nagrobka, remontunagrobka,

stawiania trwałych elementów zdobniczych

przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia

ich do innego grobu.

11. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez

Zarządcę cmentarza.

12. Nie zezwala się bez zgody Zarządcy

cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na

teren cmentarza.

13. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do

tego wyznaczonych.

14. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów

znajdujących się na terenie cmentarza.

15. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie

OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków

lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży

N.NMP | Parafia Rzymskokatolicka

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest oficjalnie przez Kościół 8 września.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA

   15.04.2018r.1. W środę zapraszam na nowennę.


2. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary przelewane na konto.                           

   Do nabycia jest książka „DZIEJE KOŚCIOŁA W SOBOCIE”.

   

   Bardzo dziękuję za wpływające ofiary na daninę diecezjalną, wraz     z deklarowaną już ofiarą na ostatni etap prac remontowych

    dotyczących dachu i elewacji kościoła.

   Koperty na ten cel wyłożone są z tyłu kościoła.

   Dzisiaj przed kościołem można złożyć ofiarę do puszek w ramach

    tygodnia miłosierdzia na Caritas Archidiecezjalną.


3. Dzisiaj rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o powołania

    kapłańskie i zakonne w kościele.                                                                              

   Za tydzień przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na ASD       

   w Poznaniu.


4. Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła i terenu wokół niego        

   i ofiarowane kwiaty

    Proszę by o estetykę i czystość naszej świątyni oraz jej terenu w     tym tygodniu zadbali mieszkańcy Pawłowic z ul. Pawłowickiej Pp:           

             Błażejewscy, Woźniak, Górka, Stelmaszyk, Małkowscy,

              Rączkiewicz, Cierpikowscy, Baum – z kwiatami.

                                   

                                   Z A P O W I E D Z I


Maria Leszczyńska st. wol. parafia Sobota

Paweł Pawlak st. wol. parafia Breń
INTENCJE MSZALNE

16.04.18r. -22.04.2018r.

                                                       

PONIEDZIAŁEK

16.04.2018r.

Godz.07.00

+ Daniela Bednarczyk  z ok. ur.


O łaskę zdrowia dla Ryszarda i potrzebne łaski    

za wstawiennictwem NMP


WTOREK

17.04.2018r.


ŚRODA

18.04.2018r.

Godz.19.00

+ Paulina Klimczewska

+ Roman Loba od Krzysztofa Celiny z Rodz.

+ Janina Piechowiak od Jana i Grzegorza

    Czachorów

+ Stefania Orzechowska od Rodz. Trzybińskich

+ Celina Banasiuk od Rodz. Czachorów z ul. Polnej

+ Maciej Grzeszkowiak od Rodz. Tyma                                     

   i Trzybińskich

+ Helena Ciebielska  od Elżbiety i Jerzego                              

   Fabisia z Rodz

+ Patryk Psyk od Grzegorza Wilczaka

+ Ryszard Sroka od Rodz. Śpitalniaków

+ Genowefa Malesa, Agnieszka, Władysław

    Rosiowie

+ Antoni, Maria Pawlak i zm. z Rodz.

+ Ryszard Sroka od Rodz. Śpitalniaków

                                                      

CZWARTEK

19.04.2018r.

Godz.19.00

+ Aurelia, Ryszard Koczorowscy


PIĄTEK                 

20.04.2018r.

Godz.19.00

+ Zofia Nowak od Lucyny z Rodz.


SOBOTA

21.04.2018r.

Godz.18.00

Godz.19.00

Z ok. 18 rocz. ur. Aleksandra z podz. za

otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary

Ducha Św. w dorosłym życiu i opiekę PS MPM  całej Rodz.

O radość wieczną dla Elżbiety

W pewnej intencji


NIEDZIELA

22.04.2018r.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA


07.30

+ Zofia w 5 rocz. śm. Józef Dłużewscy

Jan Sieg, zm. Dziadków z obu stron


09.00

W 25 rocz. śl. Moniki i Piotra z podz. za

otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary

Ducha Św. w dalszym życiu i opiekę PS MPM  

całej Rodz.


11.00

+ Zygmunt Majewski z ok. ur. od córki Krystyny


ELMEDIA 08.04.18

Maria Leszczyńska st. wol. parafia Sobota


Paweł Pawlak st. wol. parafia Breń