Hymn

Najmiłosierniejsza Pani Soboty Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.Tobie oddaję radości codzienne, i moje serce w ufności niezmienne.

Nic i nikt nie jest już w stanie powstrzymać miłości Chrystusa do Nas. Jezus Chrystus powstały z umarłych, żyjący na wieki Pan życia i śmierci, rozświetlił ciemności i mroki  Waszego życia. Oto Światło rozbłysło nic już nie zdoła go zagasić. Jego ciepło, czy tego chcemy czy nie, topi lód naszych serc i umysłów

Sanktuarium Maryjne

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO


Parafie w naszej gminie

Porządek nabożeństw

Więcej 01

w PDF-ie

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

"Podobnie jak w dniu Pięćdziesiątnicy, także i dziś Duch Święty zstępuje nieustannie na Kościół i na każdego z nas, abyśmy wyszli z naszej przeciętności, naszego zamknięcia i abyśmy przekazywali całemu światu miłosierną miłość Pana. Przekazywali miłosierną miłość Pana. To jest nasza misja! Także nam zostały dane w darze „język” Ewangelii i „ogień” Ducha Świętego, abyśmy głosząc Jezusa zmartwychwstałego, żywego i obecnego pośród nas, rozpalali nasze serce i także serca ludów przybliżając je do Niego, drogi, prawdy i życia."

Biblijne mity I legendy

Odpis podatku dochodowego „na cele kultu religijnego”.

informacje

Zobacz

Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła i terenu wokół niego

i ofiarowane kwiaty.Ogłoszenia

na bieżący

tydzień
Bernard Voyak  wszelkie prawa zabronione

Zapowiedzi

Cmentarz

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są dozachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

Intencje

Regulamin Cmentarza

parafialnego

 Porządek Nabożeństw  Parafii  pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Sobocie

  Msze św.

Sobota przez cały rok  godz. - 19,00

Niedziela godz. - 7,30  -  9,00  - 11,00

W ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku mc. XI - III godz. - 18,00

W święta zniesione  godz. - 10,00 - 18,00 - 20,00


Nowenna w środę w łączności z wieczorną Mszą św.godz. - 18,00


Wielki Post Gorzkie żale niedziela godz. 16,00

Droga Krzyżowa - piątek pół godziny przed wieczorną mszą św. z udziałem dzieci  godz. 20,00 dla dorosłych i młodzieży


Odpust Parafialny ku czci Narodzenia NMP.II Niedziela września, suma odpustowa godz. - 12,00


Różaniec - październik:

Piątek godz. 17,00 z udziałem dzieci od poniedziałku do soboty godz. 18,30

Pierwsza sobota miesiąca - pół godz. przed wieczorną Mszą Św. Środa pół godz. przed nowenną

Godzinki - niedziela - godz. 07,10


Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca pół godz. przed wieczorną Mszą Św.


Okazja do spowiedzi  - 15 minut przed każdą Mszą Św

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

2. Do kompetencji zarządzającego

cmentarzem parafialnym należy: ustalanie

miejsca pochówku - pobieranie opłat na rzecz

parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat

przewidzianych regulaminem - wykonywanie

innych zadań zgodnie z ustawą o cmentarzach

3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się

przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

4. Zarządca cmentarza w myśl

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku, prowadzi

księgę pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.

5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może

ulec likwidacji.

6. Termin dalszego  istnienia grobu może

zostać przedłużony w biurze parafialnym

przez oświadczenie osoby opiekującej się

danym grobem I  uiszczenia stosownej opłaty,

co najmniej pół roku przed  upływem 20 lat.

7. Przy zgłoszeniu pochówku rodzina zmarłego

obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór

firmy pogrzebowej.

8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić

proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka

przedstawić jego projekt.

9. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego

może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu

przez Ks. Proboszcza.

10. Na wszystkie prace prowadzone na cmentarzu

należy uzyskać zgodęZarządcy cmentarza.

W szczególności dotyczy to: pogrzebu,

postawienia nagrobka, remontunagrobka,

stawiania trwałych elementów zdobniczych

przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia

ich do innego grobu.

11. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez

Zarządcę cmentarza.

12. Nie zezwala się bez zgody Zarządcy

cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na

teren cmentarza.

13. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do

tego wyznaczonych.

14. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów

znajdujących się na terenie cmentarza.

15. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie

OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków

lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży

N.NMP | Parafia Rzymskokatolicka

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest oficjalnie przez Kościół 8 września.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

20.05.2018r.

1.Trwa miesiąc maj, nabożeństwa majowe w ciągu

    tygodnia  w łączności ze Mszą św.                                                                             

   W niedzielę przed Mszą św. o godz. 11.00.                                                 

   Zachęcam również do bardzo pięknej polskiej tradycji spotykania

    się na nabożeństwach majowych przy figurach na terenie całej

    parafii.


2. Tradycyjnie w środę zapraszam na nowennę.


3. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary przelewane na konto.                           

   Do nabycia jest książka „DZIEJE KOŚCIOŁA W SOBOCIE”.

   

   Bardzo dziękuję za wpływające ofiary na daninę diecezjalną, wraz                   

   z deklarowaną już ofiarą na ostatni etap prac remontowych

    dotyczących dachu i elewacji kościoła.

   Koperty na ten cel wyłożone są z tyłu kościoła.


4. Kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego w najbliższy piątek 25 maja                         

   o godz.19.30 w domu parafialnym w Chludow


5.  W najbliższą sobotę 26 maja Syn naszej parafii Diakon Łukasz

     Glazer otrzyma z rąk Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

     święcenia kapłańskie w Katedrze Poznańskiej o godz. 10.00.

    Mszę św. Prymicyjną Ksiądz Neoprezbiter odprawi w naszym  

    kościele parafialnym w niedzielę 27 maja o godz. 11.00.Z A P O W I E D Z I


Fabiś Kamila st. wol. parafia Sobota

Szymkowski Szymon st. wol. parafia Sobota


Kostrzewska Weronika st. wol. parafia Sobota

Piątkowiak Tomasz st. wol. parafia Poznań


INTENCJE MSZALNE

21.05.18r. - 27.05 2018r.

                                                       

PONIEDZIAŁEK

21.05.2018r.

Godz.19.00

MATKI

KOŚCIOŁA

+ Henryk Górka w 8 rocz. śm.


WTOREK

22.05.2018r.

Godz.19.00

   Z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę

    PS MPM dla całej Rodz.


ŚRODA

23.05.2018r.

Godz.19.00

 + Paulina Klimczewska

+ Roman Loba od Koła Gospodyń Wiejskich                           

   z Golęczewa

+ Stefania Orzechowska od Rodz. Mospan i Mariki

    Matysiak  z dziećmi

+ Celina Banasiuk od Rodz. Fabisiów i Janików

+ Patryk Psyk od Krzysztofa Wilczka z Rodz.

+ Ryszard Sroka od Mirosława Orzechowskiego                         

   z Rodz.

 + Jan Gocałek

+ Zofia, Piotr Kowalscy                                                                        

   i zm. Dziadków o obu stron

+ Jan Stróżyński od Renaty i Karola Dworzańskich

 

CZWARTEK

24.05.2018r.

Godz. 19.00

+ Roman, Zygmunt i wszystkich zm. z Rodz.

    Nowakowskich, Mazurkiewiczów i zm. Rodziców

    z obu stron

      

PIĄTEK                 

25.05.2018r.

Godz.19.00

   W 7 rocz. śl. Marii i Mikołaja z podz.

   za otrzymane łaski z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary

   Ducha Św. dla dzieci i opiekę PS MPM dla całej

   Rodz.


SOBOTA

26.05.2018r.

Godz.19.00     

   Z ok. 45 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski, z pr.

    o zdrowie,  bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS

    MPM dla całej Rodz.


    W intencji Wszystkich Matek dla żyjących o Boże

     bł. dla zm. o nagrodę nieba


+ Helena Ciebislska od córki Hanny z Rodz.

+ Helena Sroka z ok. dnia Matki


NIEDZIELA

27.05.2018r.

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

07.30

 + Marian w 13 rocz. śm. Teresa Kocurek,                           

   Joanna, Aleksy Kucharzewski

09.00

 + Anna Lont z ok. dnia matki od dzieci

+ Kazimiera w 12 rocz. śm. Wiktor, Wojciech

    Świgoń

11.00

PRYMICYJNA W INTENCJI KSIĘDZA PRYMCJANTA
ELMEDIA 08.04.18

Fabiś Kamila st. wol. parafia Sobota

Szymkowski Szymon st. wol. parafia Sobota


Kostrzewska Weronika st. wol. parafia Sobota

Piątkowiak Tomasz st. wol. parafia Poznań