Parafia

Najmiłosierniejsza Pani Soboty,

Tobie moje cierpienia, Tobie moje kłopoty,

Tobie oddaję radości codzienne

i moje serce w ufności niezmienne.

Pieśń – hymn, śpiewany podczas uroczystego odsłonięcia obrazu napisany przez Marię Skupniewicz