Historia

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany, jednonawowy, późnogotycki został wzniesiony przez miejscowego proboszcza i kanonika, a jednocześnie właściciela Soboty, Jana Sobockiego, w latach 1510-1517. Remont kościoła był przeprowadzony w roku 1780, staraniem Ksawerego Moraczewskiego, kanonika kaliskiego. Kolejny właściciel ks. Maksymilian Baraniecki w 1894 r. kościół odnowił i upiększył. Całe wyposażenie wnętrza pochodzi z przełomu XIX i XX w. i jest utrzymane w stylu neogotyckim.W czasie wojny kościół ograbiony przez Niemców, zamieniony był na magazyn. Po wojnie świątynia została odremontowana, odmalowana i wyposażona w niezbędny sprzęt liturgiczny. Ostatnia gruntowna renowacja kościoła miała miejsce w latach 1975- 1981 . W ołtarzu znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z 1794 r. W prezbiterium na ścianach umieszczone są płyty nagrobkowe rodziny sobockich pochodzące z XVI w. Do kruchty prowadzą zabytkowe drzwi żelazne z XVIII w.  Wśród sprzętów Parafia posiada gotycką monstrancję z 1450 r. Do rejestru zabytków włączona jest dzwonnica  z murem kamiennym otaczającym kościół.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest obchodzone oficjalnie przez Kościół  8 września.