Dokumenty

Chrzest Święty dziecka

Udzielany jest w terminie uzgodnionym w kancelarii parafialnej.

Dokumenty:
 • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii
 • dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej
 • rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi i odbywają katechezę przedchrzcielną
 • zgoda na chrzest poza parafią własną
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
 • ukończyły 16. rok życia
 • przyjęły sakrament bierzmowania
 • są wierzące i praktykujące
 • są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym

Związek małżeński

Dokumenty:
 • dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński
 • aktualne metryki chrztu z aktualną datą wystawienia/nie dłużej niż 3 miesiące/
 • świadectwo bierzmowania
 • ostatnie świadectwo z religii lub indeks
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC
 • nowożeńcy spoza parafii winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią
 • wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka
Świadkowie:
 • świadkiem na ślubie konkordatowym może być osoba, która ukończyła 18 rok życia
 • potrzebne dane świadków wg dowodu osobistego: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania

Pogrzeb

Dokumenty:
 • akt zgonu
 • karta zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), w szpitalu wystawia kapelan szpitala/najczęściej na obrazku religijnym/