Cmentarz!!!

* Pragnę przypomnieć, że nasz cmentarz parafialny jest naszym wspólnym dobrem i wzajemnym zatroskaniem o to, by nasi bliscy zmarli tam spoczywający byli otoczni godnym szacunkiem wiecznego spoczynku.
* By tak się działo wymaga, to wspólnej odpowiedzialności, wszystkich, których groby najbliższych tam się znajdują.
* Pragnę przypomnieć, że administratorem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka w Sobocie, której odpowiedzialność prawną ponosi każdy jej administrator, którym jest kolejny każdy ks. Proboszcz mianowany dekretem ks. Arcybiskupa.
* Zatem zgodnie z prawem administracyjnym prawa cywilnego, jak i cmentarnego odpowiada prawnie za funkcjonowanie miejscowego cmentarza.
* W związku z tym, wszyscy korzystający z funkcjonowania cmentarza parafialnego, zobowiązani są do podporządkowania się wymogom prawa, które wynikają z prawa cywilnego, oraz prawa cmentarnego, które obowiązuje na wszystkich cmentarzach.
* Wynika z tego bardzo jasno, że wszystkie sprawy związane, z pochówkiem swoich bliskich zamarłych ustalane są dokładnie z administratorem cmentarza.
* Wszelkie decyzje o zmianie pomnika, czy też zagospodarowania wokół niego, następują po odpowiednim przedstawieniu projektu i ustalaniem tego faktu z administratorem cmentarza.
* Kwestia jakiegokolwiek działania, jak np. nasadzenie krzewów, tym bardziej, że cmentarz nasz znajduje się na terenie „NATURA 2000” wymagają również konsultacji, co później może spowodować problemy i odpowiedzialność prawną.
* Wszelkie działania na cmentarzu, wymagają wyraźnej zgody i ustalenia tego z administratorem cmentarza – „NIGDY NIE MA ZGODY NA ŻADNĄ SAMOWOLKĘ” i pragnę poinformować, że wszelkie takie działania, będą miały konkretne konsekwencje w świetle obowiązującego prawa.