ENERGETYCZNY KRYZYS !!!

SZANOWNI PARAFIANIE !!!

W związku zaistniałą sytuacją, która w skutek kryzysu energetycznego zaistniała nie tylko w naszym kraju, ale także w całej Europie spowodowanego, nie muszę chyba tego tłumaczyć zaistniała sytuacją geopolityczną, to jest osobny temat i nie w tej chwili – po prostu to tłumaczyć – jest jak jest.
Temat dotyka wszystkich, również waszych gospodarstw rodzinnych, czego każdy z nas doświadcza. Pragnę Was poinformować, wobec jakich stajemy trudnych problemów, które dotykają naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie jeżeli chodzi o zakres opłat związanych z energią, jeżeli chodzi o nasz kościół parafialny.
W zaistniałej sytuacji pragnę przypomnieć że kościół wchodzi w zakres opłat w kategorii najwyższej tzn. traktowany jako zakład przemysłowy!!! ?