Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w.

Pierwotny kościół był drewniany.

Obecnie istniejący kościół murowany,

jednonawowy, póznogotycki został wzniesiony przez miejscowego proboszcza i kanonika, a jednocześnie właściciela Soboty, Jana Sobockiego, w latach 1510-1517. Remont kościoła był przeprowadzony w roku 1780, staraniem Ksawerego Moraczewskiego, kanonika kaliskiego.