Informacja nt. odliczenia na cele kultu religijnego

Darowizna na cele kultu religijnego (remont, budowa, wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych):

1. Kto może odliczyć? Są to osoby rozliczające:
PIT-37 – jeżeli uzyskały przychody opodatkowane według skali podatkowej za
pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);
PIT-36 – jeżeli uzyskały przychody opodatkowane według skali podatkowej
z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez
pośrednictwa płatnika;
PIT-28 – jeżeli uzyskały przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)

2. Jak obliczamy ulgę?
Odliczamy kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% naszego
dochodu/przychodu (czyli np. osiągamy przychód/dochód 45.000 zł, wówczas
odliczymy od niego maksymalnie kwotę 2.700 zł, a w podatku zyskamy w zależności od formy naszego opodatkowania taki procent jaki opłacamy w podatku – najczęściej 12% czyli podatek zapłacimy końcowo mniej o kwotę 324 zł)

Ważne!!! Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:

  • określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,
  • honorowego krwiodawstwa,
  • kształcenia zawodowego,
  • przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu
    Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

3. Udokumentowanie darowizny
Wpłata na rachunek bankowy obdarowanego czyli Parafii