INFORMATOR KATECHETYCZNY 2023/24

INFORMATOR KATECHETYCZNY DLA

 • RODZICÓW MŁODZIEŻY PRAGNĄCEJ PRZYJĄĆ SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – BIERZMOWANIE,
 • ORAZ RODZICÓW DZIECI KLAS – I; II; III; SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRAGNĄCYCH PRZYGOTOWAĆ SWOJE DZIECKO DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ !!!!
1. Przygotowanie do przyjęcia każdego sakramentu, w tym przypadku sakramentu bierzmowania, oraz pierwszej komunii św. odbywa się w dwóch etapach:

 • Katechezie szkolnej, w której wyżej zainteresowany uczeń uczestniczy, co jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w drugim etapie przygotowania do sakramentu w swojej parafii.
 • Drugi etap przygotowania odbywa się równocześnie zawsze w parafii, do której kandydat przygotowujący się do wyżej wymienionego sakramentu należy.
  Każde miejsce zamieszkania przypisane jest przynależności do określonej parafii.
 • Pierwszą decyzję o przystąpieniu do powyższych sakramentów, podejmują rodzice, którzy zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem w momencie chrztu świętego swoich dzieci, zobowiązali się publicznie przed Bogiem i Kościołem do chrześcijańskiego wychowania swoich dzieci.
 • Jeżeli z bardzo poważnych przyczyn rodzicie proszą o udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania swojego dziecka, jest to możliwe, ale przygotowanie do każdego sakramentu, odbywa się w parafii przynależności i zamieszkania kandydata, gdyż należy to do podstawowych obowiązków proboszcza każdej parafii, który po odpowiednim przygotowaniu kandydata do określonego sakramentu, dopiero wtedy kieruje go do przyjęcia tegoż sakramentu poza swoją parafią.
2. Przygotowanie do każdego sakramentu, wymaga uczciwej współpracy miejscowego proboszcza wraz z rodzicami kandydata, by przyjęty powyższy sakrament był wyrazem chrześcijańskiej postawy i odpowiedzialności, oraz zatroskania rodziców i przyniósł duchowe owoce łaski Bożej w życiu kandydata.
3. Zapraszam zatem rodziców najpierw młodzieży, która może już przyjąć sakrament bierzmowania:

 • Roczniki urodzenia: 2008; 2009; 2010.
  • te roczniki miały już swoją szansę:
  • ale ją ponawiam!!!!
 • oraz roczniki urodzenia w normalnym trybie:
  • przygotowania: 2011; 2012.
 • oraz wszystkich, którzy, pragną tę ważną sprawę swojego zbawienia dopełnić.

Najbliższe spotkanie wraz z wypełnieniem jasnej deklaracji swojego przygotowania i gotowość przyjęcia tego sakramentu: odbędzie się:


4 września – poniedziałek godz: 20.00 w kościele.

4. Informacja dla Rodziców, którzy pragną przygotować swoje dziecko do przyjęcia pierwszej
komunii świętej.

 • Przygotowanie do przyjęcia sakramentu pierwszej komunii świętej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdej chrześcijańskiej rodziny i nie może być traktowanie marginalnie, bo wtedy stanowi zaprzeczenie wartości i prawdziwej istoty płynącej z duchowego daru łaski Bożej.
 • Wobec coraz częściej pojawiających się przypadków wyobcowania dziecka z doświadczenia świata Bożego w codziennym życiu i proponowanego przez rodziców świeckiego stylu życia, potrzebne jest uczciwe i solidne przygotowanie do tego sakramentu, które rozpoczyna się od pierwszej klasy szkoły podstawowej, przez udział dziecka w katechezie szkolnej, a jeszcze bardziej w życiu parafii, a szczególnie coniedzielnej Mszy św., by dziecko miało świadomość wartości sakramentu do którego ma przystąpić w trzeciej klasie.
  Inaczej będzie to pusta uroczystość, która nie wniesie żadnych duchowych wartości w życie kandydata i stanowić będzie profanację Bożej łaski.
 • Zapraszam zatem wszystkich Rodziców uczniów klas I; II; III; szkół podstawowych: na decydujące spotkanie o przygotowaniu swoich dzieci do przyjęcia i zadeklarowania się w podjęciu tej decyzji:

 

4 września poniedziałek – godz. 20.00. w kościele.

 

Żyjemy w trudnych czasach, wobec różnych doświadczeń, gdzie gloryfikuje się zło i różne przeczącym Bożym przykazaniom zasady życia. Naszedł czas, by każdy kto opowiada się za Ewangelią Jezusa Chrystusa, jasno zadeklarował się, kim jest i do kogo należy.

„ Kto zaprze się Mnie przed ludźmi, tego i Ja zaprę się przed Ojcem moim który jest w niebie”