Intencje mszalne 02- 07.02.2021 r.

PONIEDZIAŁEK 01.02.2021 r.
WTOREK 02.02.2021 r.
OFIAROWANIE PAŃSKIE MB GROMNICZNEJ
godz. 10:00 W 80 rocz. ur. Józefa z podz. za otrzymane łaski, z pr. o łaskę zdrowia, bł. Boże, opiekę PS MPM dla całej Rodz.
godz. 18:00 (on-line) + Władysław, Władysław Andrzejewscy
Anna, Michał, Teodor, Teofil Obst
i zm. z Rodz.
godz. 20:00 + Nicola Siejakowska od Elżbiety i Wujka
Tadeusza z Rodz.
ŚRODA 03.02.2021 r.
godz. 18:00
+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy
Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
+ Zofia Andrzejewska
od Pawła Fabisia z Rodz.
+ Grzegorz Hegenbarth
od Krystyny Czachor z Rodz.
+ Antoni Adamski
od Małgorzaty Szymona Gocałków
+ Andrzej Piotrowicz
od Rodz. Fabisiów i Janików
+ Zdzisław Majchrzak
od Anny Piotrowicz
+ Maria Grabowska od Teresy Jasik z Rodz.
+ Józef Mazurek
+ Cecylia, Mariusz Mendel
od Justyny i Janusza Fabiś
+ Sebastian Kołodziej od brata z Rodz.
+ Janina, Henryk, Maria, Franciszek,
Zygmunt Machoj,
oraz zm. z Rodz.
+ Franciszek w 40 rocz. śm. Władysława
w 17 rocz. śm. Anna, Michalina, Józef Fabiś
+ Gabryela Reiss

Za dusze w czyśćcu cierpiące

W pewnej int

Z podz. za otrzymane łaski w SR, z pr.
o zdrowie,, bł. Boże, dary Ducha Św.
i opiekę PS MPM dla całej Rodz. w NR.

CZWARTEK 04.02.2021 r.
PIĄTEK 05.02.2021 r.
+ Andrzej Piotrowicz
od Grupy Pielgrzymkowej
SOBOTA 06.02.2021 r.
godz. 16.00
Msza św. chrzcielna
godz. 18.00 W 45 rocz. śl. Barbary i Stanisława z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, opiekę PS MPM oraz dary Ducha Św. dla Dzieci, Wnuków i całej Rodz.
NIEDZIELA 07.02.2021 r. V NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07.30 + Jadwiga, Franciszek Gapik
Mikołaj, Zygmunt Orłowscy
Wanda, Józef Kapusta
godz. 09.00 + Pelagia, Mieczysław, Władysława, Ignacy
Buczek, Stefania Mańkiewicz,
Henryka Bartosińska
Ks. Stanisław Walenszczak
 godz. 11:00 (on-line, parking) W 46 rocz. śl. Bożeny i Jarosława z podz.
za otrzymane łaski, z pr. o łaskę zdrowia,
bł. Boże, opiekę PS MPM oraz dary Ducha
Św. dla Dzieci, Wnuków i całej Rodz.