Intencje mszalne 02-08.01.23 r.

PONIEDZIAŁEK 02.01.2023 r.
WTOREK 03.01.2023 r.
ŚRODA 04.01.2023 r.
godz. 18.00

+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław
Porembscy
Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
i zm. z tych Rodz.
+ Zofia Goch
od Marty Adamskiej
i Marii Przybylskiej
+ Kazimierz Guźniczak
od Elżbiety Knaupe
i Marii Rybak z Dziećmi
+ Andrzej Rączkiewicz
od Zofii i Mieczysława Rączkiewiczów
+ Bogusława Piechowiak
od Doroty z Synami
+ Henryka Rewers od Marty
Adamskiej i Marii Przybylskiej
+ Zofia Orłowska
od Rodz. Fabisiów i Janików
+ Genowefa Lamch
od Rodz. Maćkowiak i Weinert
+ Eugeniusz Goch
od Jerzego Fabisia z Rodz.
+ Kazimiera Spławska
od Rodz. Żuberków i Biedów
+ Maciej Mitulski od Dziadków
+ Sylwester Sznajder
od Rodz. Sawińskich
+ Stefan Pszczoła
od siostry Bogusławy z Rodz.
+ Robert Meller
od Teresy Kornobis
+ Janina Adamczak
+ Ludomiła Tolińska
+ Tomasz Zawadzki
od Rodz. Sawińskich
+ Aleksandra Nawrocka
+ Mirosława Horemska

 

Z podz. za wszelkie otrzymane łaski w SR z pr. o Boże bł. zdrowie, dary Duch Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz. w NR

CZWARTEK 05.01.2023 r.
PIĄTEK 06.01.2023 r.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
godz. 07:30

+ Maria, Zbigniew Franczak

Do opatrzności Bożej za wstawiennictwem PS MPM z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalszą opiekę, bł. Boże, zdrowie oraz dary Ducha Św. dla całej Rodz.

godz. 09:00 Z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. oraz opiekę PS MPM dla całej Rodz. w NR

+ Adrian Stańko w 16 rocz. śm.

godz. 11:00

+ Czesława Kowalik od Córki Ewy z Mężem i Synem
+ Henryk Kowalik z ok. rocz. ur.

SOBOTA 07.01.2023 r.
godz. 9:00

+ Genowefa Lamch
Zofia Orłowska
od Anny Piotrowicz

godz. 18:00 Z podz. za wszelkie otrzymane łaski w SR, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz. w NR.

+ Mirosław

NIEDZIELA 08.01.2023 r. NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
godz. 07:30 + Jadwiga, Franciszek Gapik
Mikołaj, Zofia, Zygmunt Orłowscy
Wanda, Józef Kapusta+ Andrzej Rączkiewicz
od Rodz. Kaźmierskich
godz. 09:00 Z podz. za wszelkie otrzymane łaski w SR, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz. w NR.
godz. 11:00 + Kazimiera Raczyńska