Intencje mszalne 05.10. – 11.10.2020 r.

PONIEDZIAŁEK 05.10.2020r.
godz. 19:00
W 10 rocz. ur. Marcela z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.
WTOREK 06.10.2020r.
godz. 19:00
W sprawie Bogu wiadomej.
ŚRODA 07.10.2020r.
godz. 19.00
+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy; Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
+ Roman Hędrzak od Rodz. Odrobnych
+ Barbara Góra od Teresy Jasik z Rodz.
+ Zofia Andrzejewska od Rodz. Żuberków i Biedów
+ Tadeusz Mroczek
+ Władysława Klimaszewska, Aniela, Michał Trakielewicz, Janusz Kozieł
+ Franciszek Spławski w 7 rocz. śm. Zm. Rodziców z obu stron. Weronika Poprawska, zm. z Rodz. Kowalskich; ks. Stanisław Walenszczek.
W pewnej intencji.
O łaskę zdrowia, bł. Boże i opiekę PS MPM dla Rodz.
CZWARTEK 08.10.2020r.
godz. 19:00
+ Gerard Maliński od Hanny i Natalii Kozieł
PIĄTEK 09.10.2020r.
SOBOTA 10.10.2020r.:
godz. 16:00 Msza św. ślubna Glazer – Maciorowski
godz. 19:00
+Hanna Tyc od Rodz. Potrawiaków
NIEDZIELA 11.10.2020r. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07.30 + Jadwiga, Franciszek Gapik, Mikołaj, Zygmunt Orłowscy,
Wanda, Józef Kapusta
godz. 09.00
+ Piotr Filipiak, zm. z Rodz. Puzdrakiwiczów, Ficherów
 godz. 11:00 Z okazji rocznic ślubów:
Ewy i Andrzeja
Bożeny i Roberta
Magdaleny i Marcina
Adrianny i Janusza
Karoliny i Adama
z podz.za otrzymane łaski z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. dla Dzieci i Wnuków i opiekę PS MPM dla całej Rodz.