Intencje mszalne 07 – 13.02.2022 r.

PONIEDZIAŁEK 07.02.2022 r.
 
WTOREK 08.02.2022 r.
 
ŚRODA 09.02.2022 r. + Zofia, Zenon Andrzejwscy
+ Stanisław Kozieł
od Lucyny i Zbigniewa Barnasiów
+ Małgorzata Baumann od Radnych
+ Ludomiła Tolińska
+ Józef Śpitalniak od Teresy i Zdzisława Bentkowskich
+ Tomasz Kozierowski,
Józef Bałdzikowski
+ Sabina Zadłużna od Rodz.
Sawińskich i Pankiewiczów
+ Elżbieta Mospan od Elżbiety
Knaupe i Marii Rybak z Dziećmi
+ Irena Kozieł od Wnuków:
Małgorzaty, Agnieszki,
Przemysława, Andrzeja, z Rodz.
+ Ryszard Strzeliński od Kuzynki
Grażyny z Rodz.
+ Bronisława Pięta od Haliny
i Józefa Klimczewskich
+ Iwona Judek od Mieszkańców
z ul. Obornickiej
+ Stanisław Śpiewak
od Rodz Schnaider
+ Mirosława Horemska od
Chrześnicy Małgorzaty z Rodz.
+ Barbara Adamowicz od Krystyny
Gocałek i Emilii Hegenbarth
+ Zofia Ziółkowska od Chrześniaka
Jarosława z Rodz.
+ Kazimiera Raczyńska
od Męża Ryszarda
+ Franciszek w 41 rocz. śm.
Władysława w 18 rocz. śm.
Anna, Michalina, Józef Fabiś,
Janina, Henryk, Maria,
Franciszek, Zygmunt Machoj

Z podz. za wszelkie otrzymane
łaski z pr. o zdrowie bł. Boże,
dary Ducha Św. i opiekę PS MPM
dla całej Rodz.

O łaskę zdrowia i potrzebne dary
dla Kazimiery i Krystyny

O łaskę zdrowia i bł. Boże dla Janiny

CZWARTEK 10.02.2022 r.
 
PIĄTEK 11.02.2022 r.
 
SOBOTA 12.02.2022 r.
godz. 18.00

+ Bożena, Jan Chojnaccy,
Zygmunt Orłowski
NIEDZIELA 13.02.2022 r. VI NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07.30 Zm. Rodziców
Genowefa, Edmund Tulibaccy
Dziadków
Ewa, Władysław Magda
Katarzyna, Józef Tulibaccy
godz. 09.00 + Joanna, Józef Franciszek, Lidia
Krzyżaniak
Zm. z Rodz. Krzyżaniaków,
Barkowskich
godz. 11.00 + Mirosława Horemska od Brata z Żoną i dziećmi
+ Feliks Dorosz w rocz. śm. i zm. z Rodz.

+ Antoni Deja w 2 rocz. śm. od Syna Marcina z Rodz.