Intencje mszalne 11-17.07.2022 r.

 

PONIEDZIAŁEK 11.07.2022r.
 –
WTOREK 12.07.2022r.
 –
ŚRODA 13.07.2022r.
godz. 19.00
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław
Porembscy
Irena, Jan Paulina Klimczewscy
+ Irena Kozieł
od Rodz. Rewersów
+ Helena Olech
od Rodz. Gieremków
+ Kamila Adamowicz
od Najbliższej Rodz. z ok. ur.
+ Ks. Jerzy Kaczmarek
od Rodz. Hędrzaków,
Piochów, Chyrków
+ Janina Adamczak od Córki
Katarzyny z Mężem i Dziećmi
+ Edward Górka
od Córki Elżbiety z Rodz.
+ Henryka Rewers od
Mirosławy i Marka Kozieł z Rodz.
+Henryka Góra
Władysław Kram
Andrzej Przybylski
+ Władysława Klimaszewska,
Aniela, Michał Trakielewicz,
Janusz Kozieł
+ Czesława w 9 rocz. śm.
Stanisław Nawrocki
Zm. z Rodz. Nawrockich i Tyców
+ Maciej Milewski

O Boże bł. i potrzebne łaski
dla Adama Szpaka

W pewnej int.

CZWARTEK 14.07.2022r.
 –
PIĄTEK 15.07.2022r.
 –
SOBOTA 16.07.2022r.
godz. 17.00 Msza św. chrzcielna
W 1 rocz. ur. Szymona, z podz. za wszelkie otrzymane łaski z pr. o zdrowie, bł. Boże i opiekę PS MPM dla całej Rodz
godz. 19.00 + Janusz Kozieł w 9 rocz. śm.
Zm. z Rodz.
NIEDZIELA 17.07.2022r. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07.30 + Maria Drzymała w 16 rocz. śm.
Marian Piechowiak
godz. 9.00 W pewnej int.
godz. 11.00
+ Tadeusz Nadolny w 22 rocz. śm.
Zm. z Rodz.
Nadolnych i Ławniczaków