Intencje mszalne 11 – 17.10.2021 r.

PONIEDZIAŁEK 11.10.2021 r.
godz. 19:00
+ Sławomir Goch od Brata Cezarego
+ Małgorzata Baumann od Rodz. Franczaków ze Złotkowa
WTOREK 12.10.2021 r.
godz. 19:00
+ Józef Śpitalniak od Żony Elżbiety
ŚRODA 13.10.2021 r.
godz. 19:00
+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy
+ Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Stanisław Kozieł od Rodz. Celinów
+ Sławomir Goch od Rodz. Wymannów
+ Małgorzata Baumann
od Ireny, Stefana Zamiarów
+ Józef Śpitalniak
od Rodz. Świerkowskich z Chludowa
+ Emilian Samborski od Rodz. Czachorów
+ Janusz Brdęk od Janusza Brdęk z Żoną z Wielowsi
+ Władysław Porysek od Rodz. Jakobsze
+ Władysława Klimaszewska
Aniela, Michał Trakielewicz
Janusz Kozieł
+ Henryk Pluta od Chrześniaczki Anny z Rodz.
Za dusze w czyśćcu
W pewnej intencji
Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha św. i opiekę PS MPM
CZWARTEK 14.10.2021 r.
godz. 19:00
+ Emilian Samborski
od Syna Bogusława
PIĄTEK 15.10.2021 r.
godz. 19:00
+ Józef Śpitalniak
od Syna Pawła z Rodz.
SOBOTA 16.10.2021 r.
godz. 16:00 Msz św. chrzcielna
godz. 19:00
+ Józef Krakowiak, Teodora,
Marcin Antoniewicz,
Stefania Cich
Teresa, Małgorzata, Jan, Hieronim Bortkowiak
Maria, Zenon, Tadeusz Przybylak
Franciszka, Franciszek Mazurek
Tadeusz Skokowski
+ Janusz Brdęk od Żony Sabiny
NIEDZIELA 17.10.2021 r. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07:30 + Artur, Zofia, Piotr Kowalascy
Franciszek Spławski
godz. 09:00 + Henryk Baum, Anna Lont i zm. z Rdz.
+ Erika Dorosz
od Elżbiety i Stanisława oraz Danuty Nowickiej z Dziećmi
godz. 11:00 Z ok. Urodzin Szymona i Anny, z podz, za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże,
dary Ducha św. i opiekę PS MPM