Intencje mszalne 13 – 19.09.2021 r.

PONIEDZIAŁEK 13.09.2021 r.
WTOREK 14.09.2021 r.
ŚRODA 15.09.2021 r.
godz. 19:00
+ Anastazja, Józef, Stanisław
Porembscy
+ Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Stanisław Kozieł
od Angeliki Goślińskiej
+ Sławomir Godz
od Rodz. z Pleszewa
+ Małgorzata Baumann
Marian Kłyszyński
od Rodz. Rewersów Sąsiadów
z Golęczewa
+ Józef Śpitalniak
od Rodz. Hędrzaków i Piochów
+ Emilian Samborski
od VII R.R. z Golęczewa
+ Erika Dorosz
od Rodz. Śpitalniaków
+ Emilia, Franciszek Paczesny
Stanisława, Paweł Mendel
Władysław Krawczyk
+ Władysława Klimaszewska
Aniela, Michał Trakielewicz
Janusz Kozieł
+ Regina Guźniczak w 8 rocz. śm.
+ Zdzisława Sroka w 10 rocz. śm.
od chrześniaka Radosława z Rodz.
+ Aniela Rabenda
+ Andrzej Jeziorek od Siostry
Małgorzaty oraz Piotra i Katarzyny
+ Mieczysław Tomkowiak
+ Irena, Józef w 6 rocz. śm. Knaupe
+ Janusz Brdęk
od Syna Michała Rodz.
Za dusze w czyśćcu
W pewnej intencji
O potrzebne łaski i powrót do zdrowia dla Krystyny
CZWARTEK 16.09.2021 r.
PIĄTEK 17.09.2021 r.
SOBOTA 18.09.2021 r.
godz. 19:00
Z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM
NIEDZIELA 19.09.2021 r. XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07:30 + Jadwiga, Franciszek Gapik
Mikołaj, Zygmunt Orłowscy
Wanda, Józef Kapusta
godz. 09:00 + Krystyna, Marian Sroka
Zm. z Rodz. Sroków, Śliwińskich,
Masłowskich
godz. 11:00 W 14 rocz. ur. Joanny z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.