Intencje mszalne 13 – 19.12.2021 r.

PONIEDZIAŁEK 13.12.2021 r.
godz. 18.00
 W 19. rocznicę ślubu Margarity i Łukasza oraz z okazji urodzin Mateusza z podz. za odebrane łaski. z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.
WTOREK 14.12.2021 r.
——
ŚRODA 15.12.2021 r.
godz. 18.00
+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy
+ Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Władysława Klimaszewska
Aniela, Michał Trakiekewicz
Janusz Kozieł
+ Stanisław Kozieł
od Rodz. Woźnickich z Huty
+ Sławomir Gocch
od Rodz. Rewersów z Golęczewa
+ Małgorzata Baumann
od Bratowej Barbary z Rodz.
+ Józef Śpitalniak
od Wnuka Mateusza z Rodz.
+ Emilian Samborski
od Rodz. Piaścików i Podgórskich
+ Sabina Zadłużna
od Bratanicy Lucyny z Córką Iwoną
+ Elżbieta Mospan od Rodz. Adamskich,
Marii Przybylskiej, IrenyBrembor
+ Roman Hędrzak
+ Irena Kozieł od Anny Piotrowicz
+ Stanisław Śpiewak od Cioci Lucyny z Rodz.
+ Franciszek w 28 rocz. śm,
Helena Kapitańczyk, Andrzej,
Klara, Antoni Piotrowicz, Zofia,
Edmund Piaseccy, Henryk
Kowalik, Franciszek Spławski
+ Halina Zawadzka w 2 rocz. śm.
+ Bogdan Madaj
od Rodz. Kołodziejskich
+ Marian Smułczyński od Rodz.
Dropikowskich i Kurysów
+ Lidia Macioszek
+ Zofia Maj w 1 rocz. śm.
Za dusze w czyśćcu
W pewnej intencji
CZWARTEK 16.12.2021 r.
 —
PIĄTEK 17.12.2021 r.
godz. 6.00
+ Irena, Stanisław Kozieł
od Syna Marka z Żoną
SOBOTA 18.12.2021 r.
godz. 18.00
+ Zygmunt Majewski w 10 rocz. śm.

Z podz. za cały rok, z pr. o zdrowie, bł. Boże dla całej Rodz. Siełacz, Stanisławiak, Majewskich, Bartosińskich w NR

NIEDZIELA 19.12.2021 r. IV NIEDZELA ADWENTU
godz. 07.30 + Maria, Seweryn Maćkowiak
Maria, Henryk, Janusz Plicha
Z podz. za otrzymane łaski
i zdrowie, oraz z pr. o zdrowie
w NR dla całej Rodz.
godz. 09.00 + Irena Kozieł od Rodz. Ćwiertnia i Ireny Borsut
godz. 11.00 + Zygmunt w 10 rocz. śm.
Majewski, Czesława Przybylak,
Zm. z Rodz. Majewskich,
Bartosińskich, Siełacz
+ Bogdan Madaj od Rodz.
Majewskich, Siełacz, Stanisławiak