Intencje mszalne 16.11. – 22.11.2020 r.

PONIEDZIAŁEK 16.11.2020r.  ——–
WTOREK 17.11.2020r.  ——–
ŚRODA 18.11.2020r.
godz. 18:00
+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy
Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
+ Roman Hędrzak od Elżbiety Knaupe
i Marii Rybak z Dziećmi
+ Barbara Góra od Małgorzaty, Grzegorza
Pakułów
+ Anastazja, Michał Zielińscy
+ Bronisława, Franciszek Walkowiak
i zm. z Tych. Rodz.
+ Zofia Andrzejewska od Zofii Orłowskiej
+ Marian w 20 rocz. śm. Irena w 5 rocz. śm.
Słupińscy
+ Janina Machoj od Chrześniaczki z Rodz.
+ Barbara Przybylak od Ewy Wójciów
z Synami Maciejem i Łukaszem
+ Ks. Leszek Wilczyński od Doroty i Benedykta
Jaworskich
+ Grzegorz Hegenbarth od Rodz.
Hędrzaków i Piochów
+ Antoni Adamski od Rodz. Weinert
+ Irena, Józef, Leonard Knaupe
Stanisław, Władysław Rybak
+ Andrzej Piotrowicz od Rodz.
Hędrzaków i Piochów
W intencji Elżbiety i Czesława z podz. za
pomoc z pr. o zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski
CZWARTEK 19.11.2020r.
 ——–
PIĄTEK 20.11.2020r.  ——–
SOBOTA 21.11.2020r.
godz. 18:00

+ Janusz, Stanisław Kozieł
Władysława Klimaszewska
Aniela, Michał Trakielewicz
NIEDZIELA 22.11.2020r. JHS KRÓLA WSZECHŚWIATA
godz. 07.30 Z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże na dalsze lata życia
godz. 09.00 + Stefan Ćwiertnia, Piotr Kłos, Gerwazy Krugier
+ Andrzej Piotrowicz od Rodz. Ćwiertniów
+ Roman Hędrzak od Rodz. Ćwiertniów
+ Danuta Jan Gocałek
+ Grzegorz Hegenbarth od Anny i Janusza
z Rodz.
 godz. 11:00 + Władysław Bień w 20 rocz. śm. i zm. z Rodz.