Intencje mszalne 16 – 22.05.2022 r.

PONIEDZIAŁEK 16.05.2022 r.
WTOREK 17.05.2022 r.
ŚRODA 18.05.2022 r.
godz. 19.00
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław
Porembscy
Irena, Jan Paulina Klimczewscy
+ Stanisław Kozieł
od Rodz. Franaczaków
ze Złotkowa
+ Irena Kozieł
od Rodz. Kozłowskich
+ Helena Olech
od Rodz. Fabisiów i Janików
+ Artur, Zofia, Piotr Kowalscy
Zm. Dziadków z obu stron
+ Kamila Adamowicz
od Małgorzaty i Szymona
Gocałków
+ Krystyna Nowak
od Rodz. Śpiewaków
+ Leszek Wichniarek
od Siostry Marzeny z Rodz.
+ Ks. Jerzy Kaczmarek
od Rady Parafialnej

Z podz. MB za pomoc i opiekę dla Rodz. i Bliskich osób, z pr. o dalszą obronę od wszelkiego zła, z pr. o potrzebne łaski u Boga, wstawiennictwo i opiekę MB oraz w intencji Bogu wiadomej

W pewnej int.

CZWARTEK 19.05.2022 r.
godz. 19.00
W 50 rocz. ur. Michała z podz. za wszelkie otrzymane łaski,
z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM
dla całej Rodz.
PIĄTEK 20.05.2022 r.
godz. 19.00

W 18 rocz. ur. Mateusza, z podz. za wszelkie otrzymane łaski,
z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM
dla całej Rodz.
SOBOTA 21.05.2022 r.
 
godz. 15.00 Msza św. pierwszokomunijna
godz. 19.00 + Gertruda, Józef, Andrzej Brembor, Antoni Adamski,
Gertruda Salkowska, zm. z Rodz. Domagalskich,
Roman Kapczyński
NIEDZIELA 22.05.2022 r. VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 07.30 + Leszek Szalewski w 24 rocz. śm.
Zm. z Rodz.
godz. 9.00 + Anna Lont
               z ok. dnia matki od DzieciRobert Maciejewski w 9 rocz. śm
od Rodziców
godz. 11.00
+ Stanisława Mazan