Intencje mszalne 17-13.04.23 r.

PONIEDZIAŁEK 17.04.2023 r.
 –
WTOREK 18.04.2023 r.
ŚRODA 19.04.2023 r.
godz. 19.00
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Anastazja, Józef Stanisław
Porembscy
Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
Zm. z tych Rodz.
+ Maciej Mitulski od Dziadków
+ Zofia Goch
od Jagody Macioszek z Córkami
+ Genowefa Lamch
od Rodz. Samborskich i Kubisów
+ Zofia Orłowska
od Rodz. Foremskich z Rokietnicy
+ Adam Goch
od Alfredy i Stefana Fabisiów
+ Zofia Kostoń od Rodz. Fabisiów
+ Władysława Klimaszewska
Aniela, Michał Trakielewicz
Janusz Kozieł
+ Inga, Jan Meller od Córki
+ Tadeusz Witek od Barbary z Mężem
+ Teresa Szmigiel od Elżbiety z Rodz.
+ Aniela, Jan, Edmund Bańdurscy
Stefania, Stanisław Chudzińscy
+ Władysława Konstanty, Henryk Leszczyńscy
Franciszka, Jan Silka

O szczęśliwą operację i powrót
do zdrowia dla Leszka

Za dusze w czyśćcu cierpiące

W pewnej int.

CZWARTEK 20.04.2023 r.
godz. 19.00
+ Bożena Woźniak
od Anny i Janusza Gocałków
PIĄTEK 21.04.2023 r.
godz. 19.00
+ Łukasz Kowalczyk
SOBOTA 22.04.2023 r.
godz. 16:00 Msz św. chrzcielna
godz. 19:00 Zm. z Rodz. Bryłów, Balcerów, Palaczów

Z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św.
i opiekę PS MPM dla całej Rodz.

NIEDZIELA 23.04.2023 r. III NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 07:30 W rocz. śl. z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.
godz. 09:00 O Boże bł. dla Jakuba, zdrowie, Dary Ducha Św. z ok. ur. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.
godz. 11:00 W 30 rocz. śl. Moniki i Piotra z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.