INTENCJE MSZALNE 17– 23.07. 2023 r.

PONIEDZIAŁEK 17.07.2023 r.
WTOREK 18.07.2023 r.
ŚRODA 19.07.2023 r.
godz. 19.00
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Zofia, Zygmunt Orłowscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy
+ Irena, Jan Paulina Klimczewscy
Zm. z tych Rodz.
+ Maciej Mitulski od Dziadków
+ Zofia Goch od Rodz. Walkowiaków
+ Adam Goch od Rodz. Celinów
+ Alicja Racka od Rodz. Nowickich
+ Teresa Łuczak od Teresy i Jarosława Krajewskich
+ Władysława Klimaszewska
Aniela, Michał Trakielewicz
Janusz Kozieł
+ Barbara w 3 rocz. śm. Kocurek
Roman Hędrzak, Wincenty Mazurek

W pewnej int.

W 30 rocz. śl. Barbary i Jarosława z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, Boże bł. dary Ducha Św. dla Dzieci i Wnuków i opiekę PS MPM dla całej Rodz.

CZWARTEK 20.07.2023 r.
PIĄTEK 21.07.2023 r.
SOBOTA 22.07.2023 r. 
godz. 15:00 Msza św. chrzcielna
godz. 19:00 + Maria, Zbigniew Franczak
Natalia Janakowska
Elżbieta Mielczarek
Zm. z Rodz. Franczaków, Janakowskich
Franciszka, Józef Gocałek
Grzegorz Hegenbarth
Zm. z Rodz. Gocałków i Ancutów
NIEDZIELA 23.07.2023 r. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07:30 W pewnej int.
godz. 09:00 + Anna Lont z ok. imienin
Zm. z Rodz.
godz. 11:00 + Krystyna Jędrzejczak i zm. z Rodz.

+ Małgorzata Napierała od Wnuków
Weroniki, Martyny i Bartosza

+ Irena, Henryk Sydow
Zm. Dziadków Kołackich, Sydow
Józef Gronowski
Jan Urbański
I zm. z Rodz.