Intencje mszalne 17-23.10.2022 r.

PONIEDZIAŁEK 17.10.2022 r.
godz. 19.00
+ Zofia Goch od Chrześniaka Tomasza z Rodz.
WTOREK 18.10.2022 r.
godz. 19.00
+ Bogusław Krystyna Jędrzejczak
Leszek, Elżbieta Mospan
Zm. z Rodz. Sadurów,
Jędrzejczaków
ŚRODA 19.10.2022 r.
godz. 19.00
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław
Porembscy
Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
i zm. z Tych Rodzin
+ Irena Kozieł
od Bronisława Gocha z Rodz.
+ Henryka Rewers
Od Krystyny Czachor z Rodz.
+ Maciej Mitulski
+ Zofia Goch
od Agnieszki i Grzegorza
Czachorów z Dziećmi.
+ Kazimierz Guźniczak
od Rodz. Ćwiertnia i Ancuta
+ Andrzej Rączkiewicz
od Anny Piotrowicz
+ Bogusława Piechowiak
od Barbary Hędrzak
+ Józef Grygiel
od Sąsiadów
Natalii i Krystiana Lisiewicz z Rodz.
+ Rozalia Baum
od Wnuka Dawida
z Rodz. i Wnuczkami
+ Genowefa Lamch
od Elżbiety Knaupe
i Marii Rybak z Dziećmi
+ Eugeniusz Goch
od Brata Andrzeja z Rodz.
+ Teresa Chalamka w 2 rocz. śm.
+ Andrzej Kucharski
od Barbary Hędrzak,
Mirosławy i Marka Kozieł
+ Janina w 2 rocz. śm. Henryk,
Maria, Franciszek, Zygmunt Machoj
Anna, Władysława, Franciszek,
Michalina, Józef FabiśW pewnej int.
CZWARTEK 20.10.2022 r.
godz. 19.00
W rocz. śl. Justyny i Janusza
z podz. z wszelkie otrzymane łaski,
z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary
Ducha Św. i opiekę PS MPM dla
całej Rodz.
PIĄTEK 21.10.2021 r.
godz. 19:00
+ Henryka Rewers
od Rodz. Śpitalniaków
SOBOTA 22.10.2022 r.
godz. 17:00 Msz św. chrzcielna
godz. 19:00
Dziękczynna z podz. za wszelkie
otrzymane łaski, z pr. o zdrowie,
bł. Boże, dary Ducha św. dla Rodz.
dla Dzieci i Wnuków i opiekę PS
MPM dla całej Rodz.
NIEDZIELA 23.10.2022 r. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07:30 + Maria, Zbigniew Franczak z okazji rocznic śmierci
+ Natalia Janakowska
+ Elżbieta Mielczarek
+ Janina, Edmund Gilewscy
+ zmarłych z Rodziny
Franczaków, Janakowskich, Gocałków
godz. 09:00 + Zbigniew, Tomasz, Zofia, Stefan,
Stanisław i zm. z Rodz.
Oraz zm. Dzidków z obu stron
godz. 11:00 + Helena Iwaszkiewicz w 7 rocz. śm.