Intencje mszalne 18 – 24.01.2021 r.

PONIEDZIAŁEK 18.01.2021 r.
WTOREK 19.01.2021 r.
ŚRODA 20.01.2021 r.
godz. 18:00
+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy
Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
+ Zofia Andrzejewska
od Aleksandry i Przemysława Hędrzaków
+ Grzegorz Hegenbarth
od Marka Kozieł z Rodz.
+ Antoni Adamski
od Małgorzaty i Wojciecha Ancutów
+ Andrzej Piotrowicz od Steni, Julii i Łukasza
Żuberków
+ Zdzisław Majchrzak
od Rodz. Adamskich i Marii Przybylskiej
+ Maria Grabowska od Jerzego Knaupe
z Rodz.
+ Barbara Kocurek, Roman Hędrzak
+ Maria, Jan, Stanisław, Teresa, Marian,
Stanisław
+ Jerzy Freudenreich
+ Helena, Zdzisław Macioszek i zm. z Rodz.
+ Bolesław Czachor, Johan Grine

W pewnej int.

Za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK 21.01.2021 r.
PIĄTEK 22.01.2021 r.
SOBOTA 23.01.2021 r.
godz. 18.00

+ Maria Grabowska od Córki Aliny z Rodz.
NIEDZIELA 24.01.2021 r. III NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07.30 + Maria, Seweryn Maćkowiak,
Maria, Henryk, Janusz Plicha

Z podz. za otrzymane łaski w SR,
z pr. o zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski
w NR dla całej Rodz.
godz. 09.00
 godz. 11:00 (on-line, parking) + Jadwiga w 10 rocz. śm.
Aleksander w 30 rocz. śm.
Zm. z Rodz. Tomkowiczów, Czarneckich,
Kubiaków, Rossów