Intencje mszalne 19-25.06.23r

PONIEDZIAŁEK 19.06.2023 r.

WTOREK 20.06.2023 r.

ŚRODA 21.06.2023 r.
godz. 19.00
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Zofia, Zygmunt Orłowscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy
+ Irena, Jan Paulina Klimczewscy
Zm. z tych Rodz.
+ Maciej Mitulski od Dziadków
+ Zofia Goch
od Anny i Janusza Gocałków
+ Adam Goch
od Rodz. Weymannów
+ Alicja Racka
od Justyny i Janusza Fabisiów z Rodz.
+ Władysława Klimaszewska
Aniela, Michał Trakielewicz
Janusz Kozieł
+ Adela Drenda
od Pracowników Serowni
+ Emilia, Franciszek Paczesny
Władysław Krawczyk
Stanisława, Paweł Mendel
Urszula Stańkowska
+ Seweryna, Józef Milibrand
Zm. z Rodz. Nowakowskich
+ Emilian, Artur  Samborscy
Zm. z Rodz.

W intencji Wszystkich Mieszkańców Złotkowa, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tegorocznej Oktawy  Bożego Ciała

W 15 rocz. śl. Dagmary i Tomasza  i Ich Dzieci Jana i Zuzanny, z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz. Intencja od Rodziców ze Złotkowa i Poznania

W pewnej int.

CZWARTEK 22.06.2023 r.

PIĄTEK 23.06.2023 r.
godz. 19.00
+ Romuald z ok. dnia ojca
Waldek Rożdzyńscy
Zm. z tej Rodz.
SOBOTA 24.06.2023 r.
godz. 19:00
+ Władysława Klimaszewska
Aniela, Michał Trakielewicz
Salomea Maksymowicz

+ Małgorzata Napierała
od Syna Macieja z Żoną

NIEDZIELA 25.06.2023 r. XII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07:30 + Artur, Zofia, Piotr Kowalscy
Zm. Dziadków z obu stron
godz. 09:00 + Zofia, Stefan i zm. z Rodz.
godz. 11:00 Z podz. za otrzymane łaski, w intencji Rodziców z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM
dla całej Rodz.

W 20 rocz. śl. Aldony i Pawła, z podz. za wszelkie otrzymane łaski z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św.
i opiekę PS MPM dla całej Rodz