Intencje mszalne 21– 27.03.2022 r.

PONIEDZIAŁEK 21.03.2022 r.
  – 
WTOREK 22.03.2022 r.
  – 
ŚRODA 23.03.2022 r.
godz. 18.00
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław
Porembscy
Irena, Jan Paulina Klimczewscy
+ Stanisław Kozieł
od Bratowej Hanny Kozieł
z Natalią i Łukaszem
+ Józef Śpitalniak
od Siostry Reginy z Rodz.
+ Irena Kozieł
od Rodz. Żuberków i Biedów
+ Bronisława Pięta
od Paracowników Centrum
Ogrodniczego Juka
+ Barbara Adamowicz
od Marii i Jerzego Knaupe
+ Daniela Piaścik
od Rodz. Lobów
+ Krystyna Napierała
od Rodz. Sieg
+ Mariusz Kurzak
od Córki Żanety z Rodz.
+ Przemysław Augustyniak w 5 rocz. śm.
+ Grażyna Wicherek od Rodz. Tomaczaków
+ Janina Michalska od Dariusza z Rodz. z Rokietnicy
+ Ludomiła Tolińska w 1 rocz. śm.
+ Marzena Ciupak od Matki Chrzestnej z Córkami i Rodz.

Zamordowanych z Rodz.
Samborskich, Hucałów,
Markowskich oraz pozostałe
Ofiary Ludobójstwa II Wojny
Światowej i na Ukrainie

W pewnej int.

CZWARTEK 24.03.2022 r.
  – 
PIĄTEK 25.03.2022 r.
godz. 18.00
+ Pelagia, Mieczysław,
Władysława, Ignacy Buczek
Stefania Mańkiewicz, Henryka,
Bronisław Bartosińscy
SOBOTA 26.03.2022 r.
godz. 18.00
+ Teresa, Leon Weymann
Franciszka, Bolesław, Ryszard
Lochdańscy
+ Stanisław Kozieł w 1 rocz. śm.
NIEDZIELA 27.03.2022 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 07.30 + Jan, Anna, Wojciech Sieg,
Józef, Leokadia, Rozalia,
Aleksander Białczyk,
Zofia, Józef, Franciszka, Jan,
Stanisław Dłużewscy
godz. 9.00 + Rozalia, Czesław Dolata
Maria, Mieczysław Nowakowscy
Zofia, Franciszek Lamch
Anna, Józef Sądel
Irena, Marian Słupińscy
godz. 11.00
W int. Dzieci, Wnuków, Prawnuków oraz całej Rodz.
z pr. o zdrowie, bł. Boże i opiekę
PS MPM
godz. 16.45 + Stanisław Śpiewak od Aliny i Stanisława Nowaków
+ Jan, Zygmunt Nowak
Jolanta, Czesław Stróżyk
+ Józef Justyniarski w 8 rocz. śm.
Zm. Rodziców
Justyniarskich i Bednarków
Oraz zm. Rodzeństwo