Intencje mszalne 22 – 28.02.2021 r.

PONIEDZIAŁEK 22.02.2021 r.
WTOREK 23.02.2021 r.
ŚRODA 24.02.2021 r.
godz. 18:00

+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy
Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
+ Zofia Andrzejewska od Stowarzyszenia
Szkoły Edukacja w Golęczewie, od Sołtysa
i Rady Sołeckiej Golęczewo
+ Grzegorz Hegenbarth od Cioci Haliny
i Małgorzaty z Rodz.
+ Antoni Adamski od Rodz. Hędrzaków
+ Andrzej Piotrowicz od Jana, Agnieszki,
Grzegorza Czachorów
+ Zdzisław Majchrzak od Rodz. Ancutów
+ Maria Grabowska od Małgorzaty i Szymona
Gocałków z Rodz.
+ Władysława Klimaszewska,
Aniela, Michał Trakielewicz, Janusz Kozieł
+ Janina, Zdzisław, Piotr Sosińscy
+ Mirosława Sokołowska od Hanny Kozieł,
Ewy, Hieronima Kucharzewskich
+ Edward Gadecki od Kazimiery Spławskiej
z Justyną i Aleksandrem
+ Helena, Zdzisław, Jerzy, Jacek Macioszek
Ludwika, Wacław Peda, Bolesław Czachor
Hanna Skalisz
+ Sebastian Kołodziej
od Żony Joanny z Dziećmi
+ Zofia, Mieczysław Maj, Maria Świątek
Aleksandra Krzyżaniak
+ Jan Żuk

Zm. z Rodz. Celinów, Fabisiów, Janików,
Furmaniaków

Za Dusze w czyśćcu cierpiące

O zdrowie dla Krystyny i Jej Rodz.

W pewnej intencji

CZWARTEK 25.02.2021 r.
PIĄTEK 26.02.2021 r.
godz. 18:00
+ Roman Czechański
od Siostry Mirosławy z Mężem
SOBOTA 27.02.2021 r.
godz. 16:00
Msz św. chrzcielna
godz. 18:00 + Aleksy w 28 rocz. śm. Joanna
Kucharzewscy,
Teresa, Marian, Barbara Kocurek
Grażyna Szłapka
NIEDZIELA 28.02.2021 r. II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 07.30 + Mieczysław Król
od Córki Anny z Rodz.
godz. 09.00  —–
godz. 11:00 (on-line, parking) + Zygmunt Majewski, Bogusława, Marian
Stanisławiak, Adam, Stanisław, Anna
Siełacz, Henryka, Bartosińska i zm. z Rodz.
godz. 16:00 (on-line, parking) + Henryk Wychowski w 8 rocz. śm.

O łaskę zdrowia, dary Ducha Św. opiekę
PS MPM dla całej Rodz.