Intencje mszalne 22-28.05.23r

PONIEDZIAŁEK 22.05.2023 r.
 –
WTOREK 23.05.2023 r.
 –
ŚRODA 24.05.2023 r.
godz. 19.00
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław Porembscy
    Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
Zm. z Tych Rodz.
+ Maciej Mitulski od Dziadków
+ Zofia Goch od Rodz. Jasików
+ Zofia Orłowska od Jerzego Fabisia z Rodz.
+ Adam Goch od Mileny Janik
+ Mariola Bugajska od Mirosławy i Marka Kozieł z Rodz.
+ Alicja Racka od Bożeny i Zdzisława Tyma z Córkami
+ Władysława Klimaszewska
    Aniela, Michał Trakielewicz
    Janusz Kozieł
+ Barbara, Franciszek Adamscy
+ Zygmunt Trzybiński
+ Janina Stróżyk
Zm z Rodz. Stróżyków i Anisimowiczów

W 10 rocz. śl. Agnieszki i Dariusza z podz. za wszelkie otrzymane łaski z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.

W pewnej int.

CZWARTEK 25.05.2023 r.
godz. 19.00
PIĄTEK 26.05.2023 r.
godz. 19.00
+ Jan w 12 rocz. śm. Danuta Gocałek
Zm. Dziadków z obu stron
SOBOTA 27.05.2023 r.
godz. 13:00 Msza św. pierwszokomunijna
godz. 19:00 + Władysława, Aniela, Genowefa,
Joanna, Irena
NIEDZIELA 28.05.2023 r. NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
godz. 07:30 + Henryk w 11 rocz. śm. Janina, Maria,
Franciszek, Zygmunt Machoj
Anna, Franciszek, Władysława Fabiś
Zdzisław Piechota
godz. 09:00 + Anna, Franciszka Lont
Rozalia Baum

+ Robert Maciejewski w 10 rocz. śm.
od Rodziców

godz. 11:00 + Anna z ok. dnia Matki, Bernard
Walkowscy, Teresa Piechowiak

+ Edward w 1 rocz. śm. Lucyna Górka