Intencje mszalne 25 – 01.05.2022 r.

PONIEDZIAŁEK 25.04.2022 r.
WTOREK 26.04.2022 r.
  – 
ŚRODA 27.04.2022 r.
godz. 19.00
+ Zofia, Zenon Andrzejewscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław
Porembscy
Irena, Jan Paulina Klimczewscy
+ Stanisław Kozieł
od Teresy i Zdzisława
Bentkowskich
+ Irena Kozieł
od Jerzego Knaupe z Rodz.
+ Bronisława Pięta
od Ireny i Pawła
+ Krystyna Napierała
od Rodz. Skorupków
+ Helena Olech
od Marii i Jerzego Kanaupe
+ Stanisław Pawelec od Elżbiety
i Tadeusza Walkowiaków
+ Ludomiła Tolińska
W pewnej int.
CZWARTEK 28.04.2022 r.
godz. 19.00
+ Eleonora Kleczkowska
PIĄTEK 29.04.2022 r.
SOBOTA 30.04.2022 r.
godz.14.00. Msza św. pierwszokomunijna
godz. 19.00 + Hieronim, Irena, Tadeusz
Baranowscy, Leokadia, Alojzy
Budzińscy, Czesława
Wawrzyniak, Antoni Szumiński,
Zm. Dziadków z obu stron,
Zm. z tych Rodz.
NIEDZIELA 01.05.2022 r. III NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 07.30 + Jadwiga, Franciszek Gapik
Mikołaj, Zygmunt Orłowscy
Wanda, Józef Kapusta
godz. 9.00 W pewnej int.
godz. 11.00
+ Irena, Henryk Sydow
Irena, Stanisław Kozieł
Zm. Dziadków z obu stron