Intencje mszalne 25-31.07.2022 r.

 

PONIEDZIAŁEK 25.07.2022r.
godz. 19.00
Z podz. za wszelkie otrzymane łaski, szczęśliwą operację, z pr. o łaskę zdrowia i Boże bł. w pracy duszpasterskiej
WTOREK 26.07.2022r.
 –
ŚRODA 27.07.2022r.
godz. 19.00
+ Zofia, Zenon w 3 rocz. śm.
Andrzejewscy
+ Anastazja, Józef, Stanisław
Porembscy
Irena, Jan, Paulina Klimczewscy
+ Irena Kozieł
od Pawła Fabisia z Rodz.
+ Helena Olech od Teresy
i Zdzisława Bentkowskich
+ Kamila Adamowicz od Matki
Chrzestnej Ewy Goch z Rodz.
+ Ks. Jerzy Kaczmarek
od Hanny Kozieł z Rodz.
+ Janina Adamczak od Michaliny
Opaczyńskiej z Rodzicami
+ Edward Górka
od Syna Henryka z Rodz.
+ Henryka Rewers od Małgorzaty
i Szymona Gocałków,
Ewy i Marka Franczaków
+ Irena Różewska od Piotra, Ewy,
Mieczysława, Ilony
+ Ludomiła Tolińska
+ Konstanty, Władysława, Henryk
Leszczyńscy
+ Maciej Mitulski
+ Eugenia, Czesław Nawroccy
Zm. z Rodz. Nawrockich,
Dudzików
O potrzebne łaski, a szczególnie
łaskę zdrowia dla Ewy
W pewnej int.
CZWARTEK 28.07.2022r.
 –
PIĄTEK 29.07.2022r.
godz. 15.00
Ślubna – Goch / Sukiennik
SOBOTA 30.07.2022r.
godz. 19.00
W pewnej int.
NIEDZIELA 31.07.2022r. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07.30 W 23 rocz. śl. Ewy i Mirosława, z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.

+ Maria, Seweryn Maćkowiak
Maria, Henryk, Janusz Plicha
Ks. Jerzy Kaczmarek
godz. 9.00 W 1 rocz. śl. Magdaleny i Kacpra, z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z pr. o Boże bł. i opiekę PS dla Małżonków, oraz o szczęśliwą przyszłość dla Rodz.
godz. 11.00
Z ok. ur. Tymona, z podz. za dar życia i wszelkie otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodz.
+ Irena, Stanisław Kozieł i zm. z Rodz.

W 10 rocz. śl. Julii i Łukasza
W 11 rocz. śl. Magdaleny i Michała z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z pr. oz drowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę PS MPM dla całej Rodziny i Wnuków