Komunia Święta 2023

Rodziców dzieci komunijnych proszę o kontakt w sprawach organizacyjnych.
Do 2 kwietnia proszę o podesłanie na mój telefon (podany poniżej):
– Imię i nazwisko dziecka
– data komunii
– adres mailowy lub telefon do kontaktu
Stworzę grupę mailową i WhatsApp – wszystkie informacje organizacyjne na tej grupie zostaną Państwu przekazane.

Monika Niklewicz
502-285-664