Ku pokrzepieniu serc

Na tej stronie publikowane są główne myśli wygłoszone na kazaniu, fragmenty Słowa Bożego z Pisma Świętego, myśli naszych wielkich Świętych, które wnoszą światło do naszego codziennego dnia, pomagają nam poukładać nasz świat, dostrzec i docenić to, co jest w nim najważniejsze oraz wytrwać w miłości i prawdzie.