LIST DO PARAFIAN – Rozliczenie remontowo-budowlane

SZANOWNI PAŃSTWO – DRODZY PARAFIANIE,

Dobiega do końca Rok Pański 2020. Naznaczony został on wieloma wydarzeniami w zakresie świata, naszej Ojczyzny, a także naszej wspólnoty parafialnej w Sobocie. Stajemy Wszyscy wobec tych wydarzeń, doświadczając jeszcze do tego trudnej sytuacji, która niespodziewanie dotknęła Nas Wszystkich. Ma ona niestety wiele wymiarów i dotyka wielu dziedzin naszego życia. Pragniemy się Wszyscy na nowo odnaleźć, a jednocześnie jest w Nas pragnienie powrotu do normalności, a przede wszystkim bezcennego daru zdrowia, którego sobie teraz Wszyscy szczególnie życzymy. Ten mijający rok, oprócz wielu przykrych doświadczeń niesie również ze sobą także doświadczenie, które cieszy i wlewa w Nasze serca na nowo nadzieję.

Pragnę Was poinformować, że dobiegł właśnie końca ostatni etap prac renowacyjnych naszej świątyni. W miniony wtorek, 1 grudnia 2020 r. w obecności Pana Konserwatora, oraz Komisji składającej się z wielu ekspertów z ramienia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zostały pozytywnie bez żadnych uwag i z dużym uznaniem, odebrane wszystkie wykonane prace renowacyjne związane z elewacją naszej świątyni.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wszystkie te prace trwały kilkanaście lat i rozpoczęły się w 2005 roku drobnymi pracami konserwatorskimi i gromadzeniem całej wymaganej dokumentacji potrzebnej do gruntownego remontu i renowacji całej naszej świątyni.

Przypomnę, że rozpoczęliśmy od renowacji instrumentu organowego, następnie ołtarza, wnętrza całej świątyni, kaplicy i zakrystii wraz z ich wyposażeniem. Następnie przyszedł czas na najtrudniejszą operację, którą było zabezpieczenie i izolacja fundamentów kościoła, co stanowiło największy problem tego obiektu – nieustającej wilgoci, która z czasem doprowadziłaby do totalnej ruiny struktury całego budynku. Następnie zostały wykonane wszystkie nowe dachy wraz z całą infrastrukturą. Ostatni etap prac to wykonanie wszystkich elewacji obiektu. Gdybym chciał zresztą wymienić wszystkie wykonane prace, nie starczyłoby wielu stron listy i pozycji dokonanych prac remontowych. Zresztą informowałem Was o postępowaniu tych prac i rozliczałem się z Wami na bieżąco.
Najkrócej mówiąc przez te 15 lat remontom i renowacjom uległo wszystko, począwszy od pierwszej cegły w ławie fundamentowej po ostatni element instalacji odgromowej na dachu.

Kiedy dzisiaj pragnę ten czas podsumować, aż trudno uwierzyć, że było to wszystko możliwe. Były momenty bardzo trudne. Ambitne plany, które sobie stawialiśmy przypominały znane przysłowie: “rzucamy się z motyką na słońce”. A jednak stało się i jest to możliwe. Dzięki Naszej wspólnej determinacji mamy świątynię, która jest perełką zabytkowej architektury sakralnej. Możemy być dumni wobec wszystkich, którzy będą tu przybywać jak i pokoleń, które przyjdą po Nas.

Ogromną zatem moją wdzięczność kieruję wobec Wszystkich, których jest to zasługą:

 • Starostwu Powiatowemu w Poznaniu, za systematyczne dotacje przy trwających pracach renowacyjnych przez wszystkie te lata.
 • Wszystkim Drogim Parafianom, na których zawsze mogę liczyć, za wsparcie Waszą życzliwością, a co z tym związane Waszą ofiarnością.
 • Wszystkim Instytucjom i Sponsorom z poza parafii, którzy spieszyli mi z pomocą i wsparciem finansowym.
 • Wszystkim Panom – Fachowcom z terenu całej naszej parafii, z różnych dziedzin rzemieślniczych, którzy spieszyli mi z bezinteresowną pomocą i wykonywali określone prace, w czasie trwającej renowacji.

To Nasz wspólny Dom Modlitwy, to Nasza wizytówka,
to Nasza odpowiedzialność,
jak traktujemy Boga i Nasze zbawienie.

Bogu w Trójcy Jedynemu, Matce Najświętszej,
Ludziom wiary i wielkiego serca –
DZIĘKUJĘ !!!

Moi Drodzy, jak już wspomniałem, dobiegł końca ostatni etap prac związanych z elewacją obiektu oraz związaną z tym całą infrastrukturą, tzn. pracami dodatkowymi, które trzeba było przy tej okazji wykonać.

Pragnę zauważyć, że podczas wszystkich prac korzystaliśmy z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, w myśl odpowiedzialnej zasady: “szanujący każdą złotówkę, wykonują określoną prace raz a dobrze”, co ma później swój efekt w skuteczności i trwałości.
Pragnę zatem, jak zawsze robiłem to do tej pory, poinformować Was o zakresie wykonanych prac i dokonać rozliczenia.

Ostatni etap prac związanych z elewacją naszej świątyni obejmował:

 • Skucie tynków na kościele i dzwonnicy w miejscach uszkodzenia do wysokości 6,5 m.
 • Wykonanie izolacji do wysokości cokołu.
 • Skucie tynków do wysokości min. 80 cm powyżej śladów działania wilgoci.
 • Oczyszczenie i szlifowanie z warstw farby pozostałych fragmentów ścian.
 • Oczyszczenie i odtworzenie detali architektonicznych, kościoła i dzwonnicy, w tym gzymsów.
 • Zastosowanie profesjonalnych środków gruntujących, łącznie ze środkami do powierzchni zasolonych przez działanie wilgoci.
 • Wykonanie tynków renowacyjnych i malowanie elewacji.
 • Wykonanie przykryć przypór z dachówki ceramicznej – karpiówki.
 • Wykonanie opierzenia detalu architektonicznego i parapetów z blachy miedzianej.
 • Oczyszczenie ceglanej podmurówki dzwonnicy i zabezpieczenie jej odpowiednim środkiem.
 • Oczyszczenie i wykonanie opaski wokół dzwonnicy.
 • Wzmocnienie spękanych fragmentów ścian specjalistycznymi kotwami spiralnymi.
 • Wyremontowano drewniane drzwi i okna kościoła.
 • Odrestaurowano tablice epitafijne.
 • Wykonano inwentaryzację odkrytych otworów w ścianach, które używane były do rusztowania przy budowie kościoła.

Podsumowując zatem finansowo:

 • Całkowity koszt ostatniego etapu prac wynosi – 370 tys.
 • Koszt uzyskanej dotacji – 200 tys. 600 zł.
 • Ofiary wpłacane na konto i w kopertach od ostatniego rozliczenia to jest: od dn.19. 05.2020 r. – do dn. 06.12. 2020 r. – 81 tys. 511 zł.

Podliczając wobec całościowej kwoty kosztów wykonanych prac
dług na dzień dzisiejszy wynosi – 87 tys. 889 zł.

Moi Drodzy, wiem doskonale i zdaję sobie sprawę, że trudności finansowe dotknęły Nas Wszystkich. Nie ominęły one również parafii. Ograniczenia sanitarne w kościele sprawiły, że od wielu miesięcy składka niedzielna praktycznie nie istnieje. Tym większa moja wdzięczność dla wąskiej grupy Parafian, którzy systematycznie swoją ofiarnością sprawiają, że możliwe jest utrzymanie parafii i płacenie podstawowych rachunków. Wiem jednak po rozmowie z Wami, że mogę liczyć na Waszą pomoc również w tej trudnej chwili.

Dlatego zwracam się o pomoc do Was,
w miarę Waszych możliwości,
jak zawsze robiłem to dotychczas!

W tym roku niestety nie będzie tzw. kolędy, która stanowiła poważny zastrzyk finansowy dla prac remontowych. Dlatego chciałbym Was prosić, w imię tej nieistniejącej kolędy, o Waszą ofiarność. Wasze wsparcie finansowe pozwoli spłacić dług i sprawiedliwie zapłacić należność wszystkim pracownikom, pracującym przez ostatnie sześć miesięcy przy naszej świątyni, a mającym również na utrzymaniu swoje rodziny.

Każdy kto zechce złożyć taką ofiarę kolędową, może to dokonać przez
konto internetowe parafii, czy tez w tradycyjnej formie.

Bardzo proszę o informację o rodzinie czy też osobie, która składa taką ofiarę.

Z tych wszystkich minionych lat pragniemy stworzyć księgę ofiarodawców,
którzy przyczynili się do przywrócenia pierwotnego piękna tej świątyni oraz dla przyszłych pokoleń i historii parafii.

Jeszcze raz dziękuję Wam za Waszą ofiarność i wspólne zatroskanie
o Nasz Dom Modlitwy.

Niech Pani Soboty wynagrodzi wielkość Waszych serc,
łaską zdrowia i błogosławieństwem Swojego Syna.

P R O B O S Z C Z
Ks. Krzysztof Andrzejewski

Rozliczenie szczegółowe za okres: 23.08.2020 r. – 06.12.2020 r.

 1. Ofiary składane w kopertach to – 13 tys. 100 zł, w tym:
  • 1 x 5 000
  • 1 x 2 000
  • 1 x 1 000
  • 3 x 500
  • 1 x 400
  • 2 x 300
  • 13 x 200
 2. Ofiary wpłacane na konto parafialne to – 13 tys. 850zł, w tym:
  • 1 x 4 000
  • 2 x 1 250
  • 1 x 1 000
  • 3 x 500
  • 1 x 350
  • 3 x 300
  • 18 x 200

Do zrobienia pozostały jeszcze:

 • zewnętrzne bramy wejściowe
 • całe zabytkowe ogrodzenie terenu kościoła.

Te prace zgodnie z zaleceniem i życzliwością Pana Konserwatora, w oparciu o nową dotację, jak sytuacja pozwoli będziemy starali się wykonać w przyszłym roku.

Jak do tej pory o stanach finansów remontowych, dokonywanych wpłatach wraz z dokładnym rozliczeniem będę Was informował raz na dwa miesiące.

Informacje te będą dostępne na wszystkich informatorach parafii.