NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ 5 – 6.10.2021 r. Sanktuarium Sobota

05.10.2021 r.
1 17:00 Modlitewne oczekiwanie na przyjazd MB
/ – skrzyżowanie dróg – Cmentarz – Pawłowice od strony Rokietnicy/
2 17:30 Przybycie obrazu i procesja z orkiestrą do kościoła
3 18:00 Msza św. na powitanie Obrazu Jasnogórskiego
4 19:00 – 20:00 Czuwanie!!!
5 20:00 Wykonanie AKATYSTU – /przez chór. /
6 21:00 Apel Jasnogórski -/ z udziałem chóru /
7 21:30 – 23:00 Czuwanie!!!
8 23:00 Modlitwa wdzięczności i nabożeństwo za zmarłych.
/ – Przynosimy znicze z imionami naszych bliskich zmarłych i stawiamy zapalone wokół kościoła/
9 24:00 Pasterka Maryjna / Z udziałem kapłanów pochodzących z parafii /
06.10.2021 r.
10 01.00 – 2.00 Czuwanie !!! – MIESZKAŃCY BYTKOWA
11 2:00 – 3:00 Czuwanie !!! – MIESZKAŃCY SOBOTY
12 3:00 – 4:00 Czuwanie !!! – MIESZKAŃCY ZŁOTNIK
13 4:00 – 5:00 Czuwanie !!! – MIESZKAŃCY ZŁOTKOWA
14 5:00 – 6:00 Czuwanie !!! – MIESZKAŃCY PAWŁOWIC
15  6:00 – 7:00 Czuwanie !!! – MIESZKAŃCY GOLĘCZEWA
16  7:00 Godzinki
17  7:30 – 10:00 Czuwanie!!!
18 10:00 Msza św. dla starszych i chorych z udzielaniem sakramentu chorych.
19 11:00 – 12:00 Czuwanie!!!
20 12:00 Msza św. dla Matek z małymi dziećmi, w stanie bł. i pragnących potomstwa.
21 13:00 – 16:00 Czuwanie!!!
22 16:00 Msza św. na zakończenie nawiedzenia.