ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE RODZIN W ROKU 2024.

Przed nami święta Bożego Narodzenia, które przynoszą każdemu człowiekowi na nowo nadzieję, że Bóg tak Nas umiłował, że dał Swojego Jedynego Syna, aby każdy, kto naprawdę w Niego wierzy nie zginął, ale miał również niekończącą się radość życia wiecznego. Dlatego Bóg pragnie być ze swoją miłością nie tylko w czasie świąt, ale w każdej chwili naszego życia, bo nie może być inaczej, jeżeli Ktoś mnie kocha i czeka na moją odpowiedź. Ta bliskość, to również Boże błogosławieństwo, czyli jak najlepsze życzenia od Boga, by Jego dzieciom wiodło się jak najlepiej tu na ziemi, a potem już w Jego domu, gdzie jest mieszkań wiele. Taka jest istota Bożego błogosławieństwa dla tych, którzy w Niego wierzą i na ten dar szczerze oczekują. Taka jest również istota Bożego błogosławieństwa domu i rodziny w czasie wizyty kolędowej, z którą przychodzi Jego kapłan. A zatem, by Boże błogosławieństwo stawało się rzeczywistym faktem, który dotyka ludzi i ich domy, trzeba wobec tego faktu stanąć uczciwie i w całej prawdzie, również o sobie samym.
Wobec współczesnych czasów i otaczającej nas rzeczywistości, gdzie wiele domów nie wiele ma wspólnego z Bogiem i Jego Ewangelią, a często sobie wprost tego nie życzy, wobec zresztą ewangelicznej przypowieści, którą znamy, kiedy młody człowiek pyta Jezusa co ma zrobić by osiągnąć życie wieczne i słyszy odpowiedź, która jest kluczem – „ Jeżeli chcesz” – przyszedł czas, by również na to pytanie stawiane od wieków przez Jezusa dać odpowiedź.
Wobec takiej rzeczywistości podjąłem następujące decyzje:

 • Pragnę odwiedzić wszystkie rodziny, które nie miały jeszcze kolędy, bo zamieszkały na terenie parafii, a pragną szczerze błogosławieństwa swojego domu.
  / Taka okazja była zresztą w ubiegłym roku i część rodzin z niej skorzystała/.
  To wyklucza tłumaczenie w biurze parafialnym, że „czekaliśmy na kolędę ale jej nie było.” To nieprawda, taka okazja była w zeszłym roku i jest również w tym.
  Jest to również jasna deklaracja przynależności do wspólnoty parafialnej.
 • Obecna sytuacja wymaga następnego kroku, by się policzyć i na nowo zdeklarować, kto chce należeć do parafii i korzystać z przywilejów tej wspólnoty.
  W związku z tym zaczynamy od miejscowości ZŁOTKOWO, i dlatego proszę by wszyscy, którzy dalej deklarują swoją przynależność do parafii w Sobocie i pragną w tym roku wizyty kolędowej wypełnili deklarację.
  Taką ważną decyzje proszę podjąć do końca grudnia i oddać wypełnioną deklarację, by można ułożyć plan odwiedzin duszpasterskich.
  Deklaracje w formie papierowej wyłożone są z tyłu kościoła.
  Można to również zrobić drogą elektroniczną wchodząc na stronę parafii i wypełniając formularz i wysłać go na internetowy adres parafii.
 • Pozostałą część parafii a więc koleje miejscowości, ulicami będę zapraszał, jak w ubiegłym roku na wspólne spotkanie kolędowe w kościele w czasie Mszy św. ze specjalnym błogosławieństwem. Uczestnictwo w tym spotkaniu będzie już też jasno wyznaczało kierunek, kto naprawdę pragnie błogosławieństwa swojego domu i czuje się związany ze swoją parafią i naprawdę uczestniczy w życiu tej wspólnoty.