PROŚBA KSIĘDZA PROBOSZCZA

PROŚBA KSIĘDZA PROBOSZCZA
DO WSZYSTKICH NOWYCH MIESZKAŃCÓW,                         
I NIE TYLKO !!!
KTÓRZY ZAMIESZKALI NA TERENIE PARAFII SOBOTA W OSTATNICH LATACH !!!!

Od rozpoczynającego się w tym roku adwentu, pragnę jako Proboszcz – odwiedzić z wizytą duszpasterską wszystkich nowych mieszkańców, którzy zamieszkali na terenie naszej parafii w okresie 5 – lat, i więcej, jeżeli nie było takiej okazji.  Wiadomo, że ostatni czas pandemii pokrzyżował plany również odwiedzin duszpasterskich.
Wszystkich nowych Mieszkańców, którzy pragną takiej wizyty, proszę o zgłoszenie tego faktu w zakrystii, co umożliwi
nam obopólne uzgodnienie dogodnego terminu.
Wobec wielu wybudowanych nowych domów  i wprowadzających się do nich Rodzin, pragnę poznać je osobiście jako Proboszcz i pobłogosławić ich mieszkania w nowej parafii.
Jest to z mojej strony PROPOZYCJA dla wszystkich, by odnaleźli się w nowej parafii: i jasno potwierdzili swoją przynależność do niej, jako swojej wspólnoty parafialnej. 
Wobec coraz częściej pojawiających się przypadków, że ktoś przychodzi i nagle oczekuje od tej parafii jakiegoś przywileju, nie uczestnicząc w żaden sposób w jej codziennym życiu, jako wspólnoty parafialnej, i twierdzi, że mu się to należy – co jest niczym nieuzasadnionym oczekiwaniem – wykazując ciągle moją dobrą wolę i pragnąc przede wszystkim dobra każdego człowieka, wychodzę z propozycją do Wszystkich, którzy chcą uporządkować ten problem i przez jasne zdeklarowanie się i swoją przynależność, do parafii, chcą uczciwie uczestniczyć w następujących przywilejach tej wspólnoty, takich jak:
• Chrzest św.
• Pierwsza komunia
• Sakrament bierzmowania
• Sakrament małżeństwa
• Pogrzeb katolicki
• Czy tez korzystanie z takiego przywileju jak zostanie ojcem, czy matką chrzestną
Pragnę tez przypomnieć, że mieszkanie na terenie parafii nie ma absolutnie żadnego związku z przynależnością do niej i uczestniczenia w dobrach, które z takowej przynależności wynikają, jak zresztą patrząc logicznie jest w każdej innej wspólnocie.
Druga bardzo ważna rzecz, to ta, że zgoda na przyjęcie Sakramentu św. poza parafią, jest oczywiście możliwa, ale wymaga ona spełniania warunku prawdziwej do niej przynależności, a miejscowy Proboszcz odpowiedzialny jest, i to jest jego „święty obowiązek”, wobec innych parafii, za przygotowanie tego kandydata do każdego sakramentu i dopiero wtedy wyrażenia zgody na przyjęcie tego sakramentu poza swoją parafią, gdziekolwiek by to nie było.