Przedłużony okres spowiedzi wielkanocnej

Zgodnie z dekretem ks. Arcybiskupa w związku z panującą pandemią okres spowiedzi  wielkanocnej zostaje przedłużony wyjątkowo do 14 września tego roku. Dlatego w tygodniu przed odpustem szeroka gama okazji do skorzystania z tego sakramentu. Pragnę przypomnieć, że jest to podstawowy obowiązek każdego katolika.