Chrześcijanie mają radosne serca!

Nie wydawaj duszy swej smutkowi
ani nie dręcz siebie myślami.

Radość serca jest życiem człowieka,

a wesołość męża przedłuża dni jego.

Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce,

i oddal długotrwały smutek od siebie;

bo smutek zgubił wielu

i nie ma z niego żadnego pożytku. 

Syr 30,21-23

Uwierz w Boga i bądź radosny… pomimo wszystko! 🙂