Remonty 2021 r. Rozliczenie za okres: 06.12.2020 r. – 14.02.2021 r.

Sprawozdanie finansowe

Rozliczenie za okres dwóch miesięcy tj. od 06.12.2020 r. do 14.02.2021 r.

1. Podsumowanie ofiar otrzymanych w ciągu ostatnich 2 miesięcy:
a) Z ofiar składanych w kopertach 7.550 zł W tym koperty:
1 x 1.000
2 x 700
1 x 500
3 x 300
18 x 200
1 x 150
b) Przelewy na konto parafialne 38.800 zł W tym:
1 x 4.000
2 x 2.000
1 x 1.500
1 x 1.250
10 x 1.000
2 x 600
9 x 500
3 x 400
12 x 300
2 x 250
30 x 200
7 x 150
Razem 46.350 zł
2. Rozliczenie pozostałego do spłaty długu za prace remontowe wykonane w 2020 r.
Kwota długu za prace wykonane
w minionym roku 2020
87.889 zł
Kwota zebranych ofiar (koperty+przelewy)
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
(06.12.2020 r. – 14.02.2021 r.)
46.350 zł
AKTUALNA KWOTA DŁUGU
NA DZIEŃ 14.02.2021 r.
41.539 zł

Bardzo dziękuję Wszystkim, za Waszą ofiarność,
szczególnie za TEGOROCZNE ofiary kolędowe.
Widzę jasno wszystkich, którzy naprawdę chcą
wspierać swoją wspólnotę parafialną swoimi ofiarami.

BARDZO WAM WSZYSTKIM ZA TEN GEST
SERDECZNOŚCI I PRAWDZIWEJ SZCZEROŚCI DZIĘKUJĘ !!!

Dziękuję, także tym Wszystkim, którzy nadal swoją ofiarnością
zechcą wspierać nasze wspólne dzieło.

Zaplanowane prace na rok 2021, jeżeli trudny czas i kondycja finansowa pozwoli, to ostatni etap odnowienia i gruntownej renowacji bram wejściowych oraz całego płotu kamiennego, czyli ogrodzenia wokół kościoła, które również są wpisane w rejestr zabytków świątyni.

W związku z tymi zaplanowanymi kolejnymi pracami renowacyjnymi odbyło się w minionym tygodniu spotkanie z konserwatorem zabytków, z wszystkimi służbami nadzorczymi, które czuwają nad właściwym wykonaniem kolejnych prac renowacyjnych oraz firmą wykonującą te prace robocze, na którym ustalono kolejny przebieg prac renowacyjnych.

W przygotowaniu jest odpowiednia dokumentacja, która pozwoli te prace przeprowadzić.