Remonty 2021 r. Rozliczenie za okres: 10.05.2021 r. – 30.10.2021 r.

Sprawozdanie finansowe

Rozliczenie za okres 6 miesięcy tj. od 10.05.2021 r. – 30.10.2021 r.

O zwiększeniu kosztów wykonanych prac zadecydowały następujące okoliczności:

 • Podpisanie umowy na dotację 2 lata temu – przez ten czas wzrosły koszty materiałów budowlanych – czego nie uwzględnia wyżej podpisana umowa
 • Ogrodzenie w wielu odcinkach było w tak katastrofalnym stanie, że trzeba było rozebrać je całkowicie i na nowo dokonać rekonstrukcji
 • Zamiana cegły do pokrycia ogrodzenia na piaskowiec
 • Skucie litego betonu z muru i dojście do muru pierwotnego, oraz piaskowanie odkrytej w ten sposób części kamienia
 • Koszty dodatkowych tynków
 • Zużycie 2 ton dodatkowej specjalnej zaprawy do uzupełniania przestrzeni wolnych w murze
 • Dodatkowe wzmocnienie murów
 • Wykonanie odwodnienia
 • Umocnienie terenu dodatkowymi zabezpieczającymi krawężnikami
 • Obsypanie całego ogrodzenia kamieniem
 • Piaskowanie bram wejściowych
 • W związku z tak wieloma dodatkowymi pracami znaczne zwiększenie ilości roboczogodzin
1. Podsumowanie ofiar otrzymanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy:
a) Z ofiar składanych w kopertach 15.150 zł W tym koperty:
1 x 2.500
1 x 2.000

1 x 1.500
1 x 1.000
3 x 500
1 x 400
6 x 300
1 x 250
21 x 200
b) Przelewy na konto parafialne 183.800 zł W tym:
1 x 50.000
2 x 20.000
1 x 10.000
10 x 5.000
5 x 4.000
/Dziękuję tym bardziej, że ofiary te pochodzą od ofiarodawców nie należących do ludzi zamożnych)
1 x 2.000
2 x 1.000
1 x 800
2 x 500
10 x 300
25 x 200
c) Składki z 2-giej niedzieli m-ca 8.678,20 zł
Razem 207.628,20 zł
Bardzo dziękuję Wszystkim, za Waszą ofiarność, szczególnie za ofiary na remonty.
2. Całkowity koszt prac objętych wnioskiem (okres 2 lat): 350.188,72 zł
Kwota przyznanej dotacji: 210.343,72 zł
Całkowity koszt prac po ich zakończeniu: 562.000,00 zł
3. Rozliczenie pozostałego do spłaty długu za prace remontowe:
Dotacja
210.343,72 zł
Zebrane fundusze w ostatnim okresie rozliczeniowym 207. 628,20 zł
Suma 417.971,92 zł
AKTUALNA KWOTA DŁUGU
NA DZIEŃ 30.10.2021 r.
144.028,08 zł
Bardzo trudny był ten ostatni etap prac, ze względu na wiele czynników o których mówiłem wcześniej.
Jedno jest pewne, że gdybyśmy nie zrobili tego remontu teraz, to nie zrobilibyśmy go nigdy.
Są to prace, które będą służyły następnym pokoleniom.
Będę bardzo wdzięczny WSZYSTKIM, którzy w swoich budżetach rodzinnych i domowych
uwzględnią ten ostatni ciężar, który jest do spłacenia przed nami.
Wszystkim, na których jak zawsze mogę liczyć, już dzisiaj bardzo dziękuję za wszelką pomoc finansową.
Krótkiego sprawozdania finansowego będę się starał dokonywać raz w miesiącu.
PS.
Gdyby to zobowiązanie finansowe rozłożyć na wszystkie rodziny naszej parafii,
to zobowiązanie wynosiłoby 144 zł od rodziny.
To jednak jest tylko sfera marzeń, zdaję sobie z tego sprawę, więc tym większa moja wdzięczność wobec Wszystkich,
na których mogę liczyć i którzy czują się odpowiedzialni za swoją świątynię parafialną.