Remonty 2021 r. Rozliczenie za okres: 15.02.2021 r. – 09.05.2021 r.

Sprawozdanie finansowe

Rozliczenie za okres trzech miesięcy tj. od 15.02.2021 r. – 09.05.2021 r.

1. Podsumowanie ofiar otrzymanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy:
a) Z ofiar składanych w kopertach 16.500 zł W tym koperty:
1 x 2.000
2 x 1000
1 x 700
3 x 500
1 x 450
4 x 400
1 x 350
12 x 300
22 x 200
6 x 150
b) Przelewy na konto parafialne 12.550 zł W tym:
1 x 1.250
2 x 1.000
1 x 550
3 x 500
5 x 300
1 x 250
2 x 220
23 x 200
1 x 160
2 x 150
Razem 29.050 zł
2. Rozliczenie pozostałego do spłaty długu za prace remontowe wykonane w 2020 r.
Kwota długu za prace wykonane
w minionym roku 2020 na dzień 09.05.2021 r.
43.539 zł
Kwota zebranych ofiar (koperty+przelewy)
w ciągu ostatnich 3 miesięcy
(15.02.2021 r. – 09.05.2021 r.)
29.050 zł
AKTUALNA KWOTA DŁUGU
NA DZIEŃ 09.05.2021 r.
14.489 zł
By w nowy etap prac renowacyjnych wejść
z nowym optymizmem i bez długów,
czego nikt nie lubi,
pozostający na dzisiaj dług
postanowiłem zniwelować do „O” z moich oszczędności.

Bardzo dziękuję Wszystkim za Waszą ofiarność,
szczególnie za ofiary na remonty
i mimo pandemii za tegoroczną daninę diecezjalną,
a t
akże tym Wszystkim, którzy nadal swoją ofiarnością
zechcą wspierać nasze wspólne dzieło.

Zaplanowane prace na rok 2021, jeżeli trudny czas i kondycja finansowa pozwoli, to ostatni etap odnowienia i gruntownej renowacji bram wejściowych oraz całego płotu kamiennego, czyli ogrodzenia wokół kościoła, które również są wpisane w rejestr zabytków świątyni.

Ku mojemu zaskoczeniu i jeszcze większej radości otrzymaliśmy w tym roku kolejną dotację na zakończenie zamierzonych prac.

Bardzo serdecznie dziękuję Wielu Osobom, za przygotowanie po raz kolejny całej obszernej dokumentacji, jak i tym WSZYSTKIM, dzięki którym po raz kolejny otrzymaliśmy dotację, by dokończyć ostatni etap prac renowacyjnych wokół naszej świątyni.

ZAKRES PRAC PRZY OGRODZENIU I BRAMACH:

 • Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo – wapiennej
 • Przygotowanie starego podłoża – oczyszczenie mechaniczne i zmycie
 • Rozebranie czapki betonowej na murze
 • Wycinanie spoin
 • Spionowanie murów gładkich z cegły i kamienia łupanego
 • Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej
 • Hydrofobizacja czapy ceglanej i muru ceglanego
 • Naprawa uszkodzonych cegieł pozostających w murze
 • Zalewanie pustych przestrzeni w murze wykonanym z kamienia łupanego
 • Oczyszczenie mechaniczne i zmycie odkopanej części muru oraz izolacja
 • Wzmocnienie pęknięć ścian prętami oraz wypełnienie bruzd

ZAKRES PRAC PRZY BRAMACH:

 • Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej
 • Przygotowanie starego podłoża – oczyszczenie mechaniczne i zmycie
 • Gruntowanie podłoża
 • Wykonanie tynków zewnętrznych

CAŁKOWITY KOSZT PRAC OBJĘTYCH WNIOSKIEM:
350 TYS. 188 ZŁ. 72 GR.

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI:
210 TYS. 343 ZŁ. – 60.07 %

WYSOKOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO:
139 TYS. 845 ZŁ. 72 GR. – 39.93 %