Remonty 2022 r. Rozliczenie za okres: 01.11.2021 r. – 02.02.2022 r.

Sprawozdanie finansowe

Rozliczenie za okres 3 miesięcy tj. od 01.11.2021 r. – 02.02.2022 r.

1. Podsumowanie ofiar otrzymanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy:
a) Z ofiar składanych w kopertach 19.700 zł W tym koperty:
1 x 150
23 x 200
33 x 300
1 x 400
3 x 500
1 x 600
1 x 700
1 x 2.000
b) Przelewy na konto parafialne 27.750 zł W tym:
6 x 150
18 x 200
1 x 250
7 x 300
2 x 400
9 x 500
1 x 600
8 x 1.000
1 x 3.000
1 x 4.000
c) Składki z 2-giej niedzieli m-ca (listopad, grudzień – 2021 i styczeń 2022) 6.803,30 zł
Razem 54.253,30 zł
Bardzo dziękuję Wszystkim, za Waszą ofiarność, szczególnie za ofiary na remonty.
3. Rozliczenie pozostałego do spłaty długu za prace remontowe:
Kwota zaległego długu do zapłaty 144.028,08 zł
Fundusze zebrane w okresie ostatnich 3 miesięcy 54.253,30 zł
AKTUALNA KWOTA DŁUGU
NA DZIEŃ 02.02.2022 r.
89.774,78 zł
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy mają ciągle zaufanie do kościoła i kochają swoją parafię, a co z tego wynika troszczą się materialnie również o swój kościół parafialny.
Tym bardziej, że w tych trudnych czasach, które dotykają finansowo Wasz budżet rodzinny, każda ofiarowana kwota ma szczególny wymiar w Waszej ofiarności i jest rzeczywiście prawdziwym darem serca.
Dziękuję Wszystkim, na których dar serca, jak zresztą było to przez minione lata zawsze mogę liczyć. Dziękuję też za Wasze zrozumienie i Waszą ofiarność, dzięki której pozostały dług za prace remontowe będziemy mogli spłacić do końca.
Następne rozliczenie i podsumowanie dokonam w drugą niedziele kwietnia.

Jeszcze raz Wszystkim za wszelkie okazane dobro, życzliwość i ofiarność bardzo dziękuję.